1 Héc Tô Mét Bằng Bao Nhiêu Mét

     

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, adstech.vn đã tiếp tục chia sẻ về 2 đại lượng đo độ dài qua bài học toán lớp 3 đề-ca-mét với héc-tô-mét.

Ở những bài học tập trước, bé đã được là quen với bảng đơn vị chức năng đo độ dài. Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, adstech.vn vẫn tiếp tục share về 2 đại lượng đo độ lâu năm qua bài học toán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét.

Bạn đang xem: 1 héc tô mét bằng bao nhiêu mét

Bạn sẽ xem: 1 héc đánh mét bởi bao nhiêu mét

1. Ôn tập những đơn vị đo độ dài đang học

1.1. Trình làng các đơn vị đo độ dài đang học.

Xem thêm: Mẫu Phụ Lục Gia Hạn Hợp Đồng, MẫU Phụ LụC Gia HạN HợP đÁ»“Ng

Các đơn vị đo độ dài đang học:

Đơn vị độ dài

Ký hiệu

Ki-lô-mét

km

Đề-xi-mét

dm

Mét

m

Xăng-ti-mét

cm

1.2. Bảng đơn vị đo độ dài


*

1.3. Phép tắc quy đổi đơn vị đo độ dài


*

2. Toán lớp 3 Đề-ca-mét


*

3. Toán lớp 3 Héc-tô-mét


*

4. Bài bác tập thực hành - bao gồm lời giải

4.1. Đề bài

Bài 1: Điền vào chỗ trống

a) 1hm = ...cm

b) 1dam = …dm

c) 1dam = …m

d) 1hm = …m

Bài 2: Điền vào vị trí trống

1km = …dam

1km = ...hm

1hm = …dam

1km = …m

Bài 3: Tính

a) 10dam + 50dam - 35dam

b) 200hm - 150hm + 40hm

c) 230hm - 90hm - 30hm

d) 120dam + 20dam - 65dam

Bài 4: Tính

a) 1km - 20dam + 30dam

b) 15dam - 50m + 40cm

c) 2km + 10hm - 30dam

d) 3hm - 15m + 100m

Bài 5: Một sợi dây khá dài 50dm, bạn ta đã cắt 3hm. Hỏi độ dài còn sót lại của sợi dây là bao nhiêu?

4.1. Đáp án

Bài 1:

a) 1hm = 10000cm

b) 1dam = 100dm

c) 1dam = 10m

d) 1hm = 100m

Bài 2:

1km = 100dam

1km = 10hm

1hm = 10dam

1km = 1000m

Bài 3:

a)

10dam + 50dam - 35dam

= 60dam - 35dam

= 25dam

b)

200hm - 150hm + 40hm

= 50hm + 40hm

= 90hm

c)

230hm - 90hm - 30hm

= 140hm - 30hm

= 110hm

d)

120dam + 20dam - 65dam

= 140dam - 65dam

= 75dam

Bài 4:

a)

10km - 20dam + 30dam

= 1000dam - 20dam + 30dam

= 980dam + 30dam

= 1010dam

b)

15dam - 50m + 40cm

= 15000cm - 5000cm + 40cm

= 10000cm + 40cm

= 10040cm

c)

2km + 10hm - 30dam

= 200dam + 100dam - 30dam

= 300dam - 30dam

= 270dam

d)

3hm - 15m + 100m

= 300m - 15m + 100m

= 285m + 100m

= 385m

Bài 5:

Đổi 3hm = 30dam

Độ dài sót lại của gai dây là:

50 - 30 = 20 (dam)

Đáp số: 20dam

5. Bài bác tập từ luyện

5.1. Đề bài

Bài 1: Điền vào chỗ trống

a) 1hm = ...dam

b) 1hm = …cm

c) 1dam = …cm

d) 1dam = …m

Bài 2: Tính

a) 12dam + 30dam - 25dam

b) 150hm + 100hm + 20hm

c) 140hm + 50hm - 30hm

d) 90dam - 10dam + 45dam

Bài 3: Đoạn trực tiếp AB nhiều năm 3hm, đoạn trực tiếp CD dài thêm hơn đoạn thẳng AB 2dam. Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp CD.

Xem thêm: Luật Xây Dựng Mới Nhất 2021 Và Những Thay Đổi Nên Lưu Ý, Quy Định Mới Về Xây Dựng Từ Năm 2021

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 10

b) 10000

c) 1000

d) 10

Bài 2:

a) 17dam

b) 270hm

c) 160hm

d) 125dam

Bài 3:

Đáp số: 32dam.

Bài viết trên đã chia sẻ các kỹ năng và kiến thức về Toán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét. Hãy tham khảo các video clip bài giảng trên adstech.vn để giúp đỡ con học tập hiệu quả hơn nhé!