A Closer Look 2 Unit 11 Lớp 8 Trang 51

     

Giải bài tập giờ đồng hồ Anh 8 Unit 11 A Closer Look 2 giúp những em học viên lớp 8 vấn đáp các thắc mắc tiếng Anh phần 1→6 trang 51, 52 để chuẩn bị bài Science and Technology trước lúc tới lớp.

Bạn đang xem: A closer look 2 unit 11 lớp 8 trang 51

Soạn Unit 11 lớp 8 A Closer Look 2 được biên soạn bám sát đít theo lịch trình SGK giờ Anh lớp 8 mới. Thông qua bài soạn này góp học sinh nhanh lẹ nắm vững được kiến thức và kỹ năng để học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đó là nội dung cụ thể bài biên soạn A Closer Look 2 Unit 11 lớp 8, mời chúng ta cùng theo dõi và cài đặt tài liệu tại đây.


Giải bài tập Anh 8 Unit 11: A Closer Look 2


Câu 1

1. Put the verbs in brackets into the correct tenses.

(Đặt đều động từ vào ngoặc solo vào mọi thì bao gồm xác.)


Gợi ý đáp án

1. Will have

2. Will be working

3. Will she be

4. Won"t pass

5. Decide; will support

Câu 2


2. Work in pairs. Read the following predictions about the year 2040 và say whether you think it will happen.

(Làm theo cặp. Đọc dự kiến sau về năm 2040 cùng nói thử rằng nó có xảy ra không.)

Example:

A: thư điện tử will completely replace regular mail.

B: I think it will certainly/probably happen. /It certainly/probably won’t happen.

Gợi ý đáp án

1. A: We will have flying cars in the future.

B: It certainly won’t happen.

2. A: Most people will live to be a hundred years old.

B: I think it will certainly happen.

3. A: Robots will replace teachers.

B: It certainly won’t happen.

4. A: The world will have one current system.

B: I think it will certainly happen.

5. A: The internet will replace books.

B: It certain won’t happen.


Câu 3

3. Look at the conversation in GETTING STARTED again. Find & underline the examples of reported speech.

(Nhìn vào Câu đàm thoại vào phần Getting started lần nữa. Tìm với gạch dưới đa số ví dụ của câu tường thuật.)

Gợi ý đáp án

Well, my dad told me that only robots would work in factories & clean our homes in the future.

Our science teacher said that there would be no more schools; we’d just stay at home and learn on Internet.


Câu 4

4. Complete sentence b in each pair so that it means the same as sentence a, using reported speech.

(Hoàn thành câu b trong mỗi cặp để nó gồm nghĩa như câu a, thực hiện câu tường thuật.)

Gợi ý đáp án

1. A. Nick: ‘I come from a small town in England.’

b. Nick said that he came from a small town in England.

2. A.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Khoa Học Xã Hội Là Môn Gì, Khái Niệm Và Định Nghĩa)

My friend: ‘Brazil will win the World Cup.’

b. My friends said that Brazil would win the World Cup.

3. A. Olive: ‘Chau, I’m leaving Viet nam giới tomorrow.’

b. Olive told Chau that she was leaving Vietnam the next day.

4. A David: ‘Catherine, I’m unable to lớn read your writing.’

b. David told Catherine that he was unable to read her writing.

5. A. Minh: ‘I overslept this morning.’

b. Minh said that he had overslept that morning.


Câu 5

5. Change the following sentences into reported speech, using the words given in brackets.

(Thay đổi gần như câu sau thành câu tường thuật, thực hiện những từ bỏ được đến trong ngoặc đơn.)

Gợi ý đáp án

1. He said that he hadn’t said anything at the meeting the week before.

2. She told me that letter had been opened.

3. Tom said that in 50 years’ time we would probably be living on Mars.

4. ngươi said that she hoped they would build a đô thị out at sea.

5. Son told us that his wish was lớn become a young inventor.

(Sơn nói với cửa hàng chúng tôi rằng mong mơ của cậu ấy là phát triển thành một người phát minh trẻ.)


Câu 6

6. Game: My friend said (Trò chơi: BẠN TÔI NÓI RẰNG...)

Each of students stands up or comes khổng lồ front of the class. One says a sentence about himself/ herself. The other reports khổng lồ the class.

(Mỗi học viên đứng dậy hoặc đứng trước lớp. Một người nói một câu về thiết yếu cậu ấy/ cô ấy. Bạn khác report cho lớp.)

Example:

A: I lượt thích writing code.

(Tôi ưng ý viết code.)

B: She said that she liked writing code.

(Cô ấy bảo rằng cô ấy mê thích viết code.)

Gợi ý đáp án

- I hate learning Math.

=> He said that he hated learning math.

- I want khổng lồ be a singer in the future.

Xem thêm: Soạn Địa Bài 5 Lớp 11 - Bài 5: Một Số Vấn Đề Của Châu Phi

=> She said that she wanted to lớn be a singer in the future.


Chia sẻ bởi: Minh Ánh
adstech.vn
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 01 Lượt xem: 247 Dung lượng: 152,6 KB
Liên kết cài về

Link adstech.vn chính thức:

giờ đồng hồ Anh 8 Unit 11: A Closer Look 2 adstech.vn Xem

Các phiên phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới tuyệt nhất trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA