STAR

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

A ......... Is a building that has been made stronger và protected against attack

A: fortress B: cathedral C: temple


*

*

.

Bạn đang xem: Star

A ......... Is a building that has been made stronger and protected against attack

A: fortress B: cathedral C: temple


*

A .... fortress..... Is a building that has been made stronger & protected against attack

A: fortress B: cathedral C: temple

( pháo đài là một trong những tòa bên đã được thiết kế cho bạo dạn hơn và được đảm bảo an toàn chống lại sự tiến công )


I. Circle the best answer (A, B, C or D) khổng lồ complete these these sentences.

1.A _______ is a building thiệt has been made stronger & protected against attack.

A. Fortress

B. Cathedral

C. Temple

D. Church

2. Don't bother _____ khổng lồ the museums.

A. Go

B. To go

C. Going

D. Goes

3. I'm travelling around Viet phái nam next week. Caan you ____ a good place khổng lồ visit?

A. Introduce

B. Recommend

C. Talk

D. Said

4. A _____ is a cave that is big enough for hunmas khổng lồ go inside.

A. Cavern

B. Bay

C. Fortress

D. Hole

5. The khách sạn is beautiful _____ in a quiet spot near the river.

Xem thêm: Soạn Bài Từ Hán Việt Ngắn Nhất, Soạn Bài Từ Hán Việt Ngắn Gọn

A. Located

B. Situating

C. Lying

D. Lived

6. Hue's most outstanding attractions are the emperors' _____ .

A. Tombs

B. To go

C. Cemetery

D. Mines

7. It's well worth _____ to lớn the Perfume Pagoda.

A. Go

B. Lớn go

C. Going

D. Went

8. It ______ that many of our man-made wonders have been damaged.

A. Is reported

B. Has reported

C. Reported

D. Was reported

9. I suggest that we ____ the number of tourists visiting them every day.

A. Limited

B. Should limit

C. Limiting

D. Limits

10. That's a good idea. I'd like to suggest ____ money lớn restore & preserve them.

A. Raised

B. Should raise

C. Raising

D. Lớn raise

11. There is a growing ____ that protecting natural wonders has financial benefits as well as cultural importance.

Xem thêm: Hiện Tượng Nào Sau Đây Là Đột Biến ? Hiện Tượng Nào Sau Đây Là Đột Biến

A. Recognition

B. Setting

C. Complex

D. Think

12. The players have to lớn work out where the wonder is và ____ gives the correct answer first wins.