Bảng giá dịch vụ

Miễn phí trọn đời , chỉ trả tiền
khi bạn cảm thấy hiệu quả

Cơ bản

Mã khuyến mãi Google Ads 1.350.000 đ
Khám bệnh Google Ads
Công cụ chặn click ảo
Kiểm tra website
Lập kế hoạch từ khóa
Lọc từ khóa dễ SEO
Thiết lập chiến dịch thông minh Smart Setup

Nâng cao

Mã khuyến mãi Google Ads 1.350.000 đ
Khám bệnh Google Ads
Công cụ chặn click ảo
Kiểm tra website
Lập kế hoạch từ khóa
Lọc từ khóa dễ SEO
Thiết lập chiến dịch thông minh Smart Setup
Giám sát Landing page
Đề xuất giải pháp tối ưu từ khóa Coffee Time
Báo cáo chiến dịch quảng cáo

Cơ bản

Mã khuyến mãi Google Ads 1.350.000 đ
Khám bệnh Google Ads
Công cụ chặn click ảo
Kiểm tra website
Lập kế hoạch từ khóa
Lọc từ khóa dễ SEO
Thiết lập chiến dịch thông minh Smart Setup

Nâng cao

Mã khuyến mãi Google Ads 1.350.000 đ
Khám bệnh Google Ads
Công cụ chặn click ảo
Kiểm tra website
Lập kế hoạch từ khóa
Lọc từ khóa dễ SEO
Thiết lập chiến dịch thông minh Smart Setup
Giám sát Landing page
Đề xuất giải pháp tối ưu từ khóa Coffee Time
Báo cáo chiến dịch quảng cáo

Cơ bản

Mã khuyến mãi Google Ads 1.350.000 đ
Khám bệnh Google Ads
Công cụ chặn click ảo
Kiểm tra website
Lập kế hoạch từ khóa
Lọc từ khóa dễ SEO
Thiết lập chiến dịch thông minh Smart Setup

Nâng cao

Mã khuyến mãi Google Ads 1.350.000 đ
Khám bệnh Google Ads
Công cụ chặn click ảo
Kiểm tra website
Lập kế hoạch từ khóa
Lọc từ khóa dễ SEO
Thiết lập chiến dịch thông minh Smart Setup
Giám sát Landing page
Đề xuất giải pháp tối ưu từ khóa Coffee Time
Báo cáo chiến dịch quảng cáo

Cơ bản

Mã khuyến mãi Google Ads 1.350.000 đ
Khám bệnh Google Ads
Công cụ chặn click ảo
Kiểm tra website
Lập kế hoạch từ khóa
Lọc từ khóa dễ SEO
Thiết lập chiến dịch thông minh Smart Setup

Nâng cao

Mã khuyến mãi Google Ads 1.350.000 đ
Khám bệnh Google Ads
Công cụ chặn click ảo
Kiểm tra website
Lập kế hoạch từ khóa
Lọc từ khóa dễ SEO
Thiết lập chiến dịch thông minh Smart Setup
Giám sát Landing page
Đề xuất giải pháp tối ưu từ khóa Coffee Time
Báo cáo chiến dịch quảng cáo

Cơ bản

Mã khuyến mãi Google Ads 1.350.000 đ
Khám bệnh Google Ads
Công cụ chặn click ảo
Kiểm tra website
Lập kế hoạch từ khóa
Lọc từ khóa dễ SEO
Thiết lập chiến dịch thông minh Smart Setup

Nâng cao

Mã khuyến mãi Google Ads 1.350.000 đ
Khám bệnh Google Ads
Công cụ chặn click ảo
Kiểm tra website
Lập kế hoạch từ khóa
Lọc từ khóa dễ SEO
Thiết lập chiến dịch thông minh Smart Setup
Giám sát Landing page
Đề xuất giải pháp tối ưu từ khóa Coffee Time
Báo cáo chiến dịch quảng cáo

Cơ bản

Mã khuyến mãi Google Ads 1.350.000 đ
Khám bệnh Google Ads
Công cụ chặn click ảo
Kiểm tra website
Lập kế hoạch từ khóa
Lọc từ khóa dễ SEO
Thiết lập chiến dịch thông minh Smart Setup

Nâng cao

Mã khuyến mãi Google Ads 1.350.000 đ
Khám bệnh Google Ads
Công cụ chặn click ảo
Kiểm tra website
Lập kế hoạch từ khóa
Lọc từ khóa dễ SEO
Thiết lập chiến dịch thông minh Smart Setup
Giám sát Landing page
Đề xuất giải pháp tối ưu từ khóa Coffee Time
Báo cáo chiến dịch quảng cáo

Cơ bản

Mã khuyến mãi Google Ads 1.350.000 đ
Khám bệnh Google Ads
Công cụ chặn click ảo
Kiểm tra website
Lập kế hoạch từ khóa
Lọc từ khóa dễ SEO
Thiết lập chiến dịch thông minh Smart Setup

Nâng cao

Mã khuyến mãi Google Ads 1.350.000 đ
Khám bệnh Google Ads
Công cụ chặn click ảo
Kiểm tra website
Lập kế hoạch từ khóa
Lọc từ khóa dễ SEO
Thiết lập chiến dịch thông minh Smart Setup
Giám sát Landing page
Đề xuất giải pháp tối ưu từ khóa Coffee Time
Báo cáo chiến dịch quảng cáo

Cơ bản

Mã khuyến mãi Google Ads 1.350.000 đ
Khám bệnh Google Ads
Công cụ chặn click ảo
Kiểm tra website
Lập kế hoạch từ khóa
Lọc từ khóa dễ SEO
Thiết lập chiến dịch thông minh Smart Setup

Nâng cao

Mã khuyến mãi Google Ads 1.350.000 đ
Khám bệnh Google Ads
Công cụ chặn click ảo
Kiểm tra website
Lập kế hoạch từ khóa
Lọc từ khóa dễ SEO
Thiết lập chiến dịch thông minh Smart Setup
Giám sát Landing page
Đề xuất giải pháp tối ưu từ khóa Coffee Time
Báo cáo chiến dịch quảng cáo

Cơ bản

Mã khuyến mãi Google Ads 1.350.000 đ
Khám bệnh Google Ads
Công cụ chặn click ảo
Kiểm tra website
Lập kế hoạch từ khóa
Lọc từ khóa dễ SEO
Thiết lập chiến dịch thông minh Smart Setup

Nâng cao

Mã khuyến mãi Google Ads 1.350.000 đ
Khám bệnh Google Ads
Công cụ chặn click ảo
Kiểm tra website
Lập kế hoạch từ khóa
Lọc từ khóa dễ SEO
Thiết lập chiến dịch thông minh Smart Setup
Giám sát Landing page
Đề xuất giải pháp tối ưu từ khóa Coffee Time
Báo cáo chiến dịch quảng cáo

Cơ bản

Mã khuyến mãi Google Ads 1.350.000 đ
Khám bệnh Google Ads
Công cụ chặn click ảo
Kiểm tra website
Lập kế hoạch từ khóa
Lọc từ khóa dễ SEO
Thiết lập chiến dịch thông minh Smart Setup

Nâng cao

Mã khuyến mãi Google Ads 1.350.000 đ
Khám bệnh Google Ads
Công cụ chặn click ảo
Kiểm tra website
Lập kế hoạch từ khóa
Lọc từ khóa dễ SEO
Thiết lập chiến dịch thông minh Smart Setup
Giám sát Landing page
Đề xuất giải pháp tối ưu từ khóa Coffee Time
Báo cáo chiến dịch quảng cáo

Cơ bản

Mã khuyến mãi Google Ads 1.350.000 đ
Khám bệnh Google Ads
Công cụ chặn click ảo
Kiểm tra website
Lập kế hoạch từ khóa
Lọc từ khóa dễ SEO
Thiết lập chiến dịch thông minh Smart Setup

Nâng cao

Mã khuyến mãi Google Ads 1.350.000 đ
Khám bệnh Google Ads
Công cụ chặn click ảo
Kiểm tra website
Lập kế hoạch từ khóa
Lọc từ khóa dễ SEO
Thiết lập chiến dịch thông minh Smart Setup
Giám sát Landing page
Đề xuất giải pháp tối ưu từ khóa Coffee Time
Báo cáo chiến dịch quảng cáo

Câu hỏi thường gặp

Adstech đảm bảo với bạn rằng, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành quảng cáo, Adstech chắn chắn đưa ra những giải pháp tốt nhất về quảng cáo Google, quảng cáo Youtube và Facebook,… để bạn có thể cải thiện được website và doanh thu của doanh nghiệp
Với 9 công cụ tối ưu toàn diện của Adstech, sẽ giúp bạn từ những bước khởi đầu thiết lập chiến dịch, kiểm tra và giám sát quảng cáo, từ đó sẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích cho chiến dịch của bạn. Hỗ trợ tối ưu chiến dịch, từ khóa, mẫu quảng cáo, và quản lý nhiều chiến dịch cùng một lúc.

Có 3 cách để bạn có thể liên hệ trực tiếp với Adstech

– Liên hệ qua Hotline: 1800.0098

– Liên hệ qua chatbox, đội ngũ nhân viên support tại Adstech sẽ hỗ trợ bạn 24/7

– Liên hệ tại fanpage: fb.com/Adstech.ToiUuQuangCao

Adstech chỉ nhận thông tin cá nhân và thông tin đăng nhập. Adstech sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin nào của tài khoản ra bên ngoài.

Sau khi liên kết, chỉ có chủ sở hữu của tài khoản và đội hỗ trợ kỹ thuật của Adstech biết được thông tin tài khoản và hỗ trợ. Bộ phận sales không xem được thông tin của tài khoản