Bảng giá Adstech

Sử dụng miễn phí mãi mãi
và bạn chỉ trả tiền khi bạn cảm thấy hiệu quả

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI

Những tính năng cơ bản đủ để bạn giảm chi phí và tối ưu quảng cáo
 • Nhận mã Khuyến mãi chiến dịch Google Ads
 • Lập từ khóa dễ SEO
 • Công cụ chấm điểm Landing page
 • Bộ công cụ tối ưu chiến dịch Google Ads
 • Công cụ lập kế hoạch chiến dịch quảng cáo
 • Công cụ chặn Click ảo
 • Coffee Time ( Giới hạn)
 • Giám sát Landing page (Giới hạn)
 • Báo cáo chiến dịch quảng cáo (Giới hạn)
MIỄN PHÍ

Người dùng chuyên nghiệp

Không giới hạn tính năng giúp bạn tăng doanh thu vượt trội
 • Nhận mã Khuyến mãi chiến dịch Google Ads
 • Lập từ khóa dễ SEO
 • Công cụ chấm điểm Landing page
 • Bộ công cụ tối ưu chiến dịch Google Ads
 • Công cụ lập kế hoạch chiến dịch quảng cáo
 • Công cụ chặn Click ảo
 • Coffee Time
 • Giám sát Landing page
 • Báo cáo chiến dịch quảng cáo
PRO