CẤU TRÚC THUỘC LOẠI TẾ BÀO NHÂN SƠ LÀ

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Cấu trúc nào sau đây thuộc nhiều loại tế bào nhân sơ ? *

A. Virut

B. Vi khuẩn

C. Thực vật

D. Động vật

⇒ Đáp án: B. Vi khuẩn


Cấu trúc nào tiếp sau đây có cả sống tế bào động vật hoang dã và tế bào thực vật?

A. Thành tế bào

B. Ti thể

C. Lục lạp

D. Trung thể


1.Khi nói về cấu tạo thành tế bào, đặc điểm nào sau đây chỉ bao gồm ở sinh đồ dùng nhân sơ mà không tồn tại ở sinh thiết bị nhân thực?

- Thành xenlulozo

- Thành kitin

- Thành peptigoglican

- Thành cutin

2.

Bạn đang xem: Cấu trúc thuộc loại tế bào nhân sơ là

2.Có bao nhiêu vận động dưới phía trên chỉ có ở sinh đồ gia dụng giới Thực thiết bị mà không tồn tại ở sinh vật giới Động vật?

(1) kêt nạp khí O2 từ quá trình hô hấp

(2) Tổng hợp chất hữu cơ từ hóa học vô cơ

(3) Thải khí CO2 qua vận động hô hấp

3.Đặt tế bào hồng ước vào 1 dung dịch, fan ta thấy tế bào hồng ước co rúm lại, vậy môi trường xung quanh của dung nhờn này là:


Lớp 10 Sinh học
2
0

Khi nói đến cấu tạo tế bào động vật, những cấu tạo nào dưới đây không có?

A. Nhân, ty thể.

B. Màng sinh chất, lizoxom.

C. Màng xellulôzơ, diệp lục.

D. Bộ sản phẩm công nghệ gongi, lưới nội chất.

Xem thêm: Giải Bài Tập Luyện Từ Và Câu Lớp 3 Trang 35, 36 Luyện Từ Và Câu


Lớp 10 Sinh học tập
1
0

Cho các điểm sáng sau: 

(1) chưa có nhân hoàn chỉnh 

(2) Không có tương đối nhiều loại bào quan 

(3) Tế bào hóa học không có hệ thống nội màng 

(4) Thành tế bào được cấu trúc bởi glicogen 

(5) kích thước lớn, dao động từ một - 5μm. 

Có bao nhiêu điểm sáng nói lên cấu tạo của tế bào nhân sơ?

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4


Lớp 10 Sinh học
1
0

Cấu trúc nào tiếp sau đây có tính năng tạo cần hình dạng xác minh cho tế bào đụng vật?

A. mạng lưới nội chất.

B. Khung xương tế bào.

C. bộ máy Gôngi.

D. Ti thể.

Xem thêm: Đồ Vật Có Hình Tam Giác : - Những Đồ Vật Hình Tam Giác


Lớp 10 Sinh học tập
1
0

Điểm như là nhau giữa lục lạp và ti thể là gì? 

1. Bao gồm màng kép bao bọc 

2. Trong kết cấu có chứa ADN, ARN, ribôxôm 

3. Tham gia gửi hóa năng lượng trong tế bào 

4. Số lượng nhờ vào vào loại tế bào và điều kiện môi trường 

5. Bao gồm trong tế bào động vật hoang dã và thực vật

A. 1, 2, 3, 5

B. 1, 3, 4, 5

C. 1, 2, 3, 4

D. 2, 3, 4, 5


Lớp 10 Sinh học tập
1
0

Nêu các điểm khác biệt về cấu tạo giữa tế bào nhân sơ với nhân thực.


Lớp 10 Sinh học tập
1
0

Dựa vào cấu tạo màng, các bào quan lại trong tế bào thực đồ được phân thành những nhiều loại nào, đề cập tên những loại bào quan tương xứng với sự phân nhiều loại đó?


Lớp 10 Sinh học
0
0

Cấu trúc nào tiếp sau đây không tất cả trong tế bào vi khuẩn?

A. Màng sinh chất

B. Vỏ nhầy

C. Lưới nội chất

D. Roi


Lớp 10 Sinh học
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)