CHUYỂN TỪ QUÁ KHỨ ĐƠN SANG HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

     

Bài tập thay đổi từ hiện tại hoàn thành sang thừa khứ đơn là dạng bài bác tập thịnh hành khi học tiếng anh. Để chũm chắc các cấu tạo câu gửi thì hiện nay tại kết thúc sang quá khứ đơn, hãy cùng chăm học bài xích ôn lại kiến thức và xong xuôi hết phần bài tập chỉ dẫn nhé! Yên vai trung phong là siêng học bài đã tổng hợp bài bác tập biến hóa từ hiện nay tại xong sang thừa khứ đơn có giải đáp nhé!

Ngữ pháp đưa thì hiện nay tại xong xuôi sang thừa khứ đơn

1. Thì hiện tại ngừng và 3 kết cấu quá khứ solo tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Chuyển từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách sử dụng tự nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Kết cấu for với ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Kết cấu câu hỏi lúc nào (When) cùng bao thọ (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Kết cấu The first time với never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been to lớn Japan.

= I have never been to japan before.

*

Bài tập biến đổi từ hiện nay tại hoàn thành sang vượt khứ 1-1 có đáp án

Viết lại câu từ quá khứ đối chọi sang hiện nay tại xong không làm biến đổi nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw him 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote to lớn me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

Bài tập đổi khác thì hiện tại tại hoàn thành sang thừa khứ đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone lớn school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong bay before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu từ vượt khứ đối kháng sang hiện tại tại xong không làm biến đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw him 2 days ago.

-> I haven’t seen him for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

Xem thêm: Mẹo Ghi Nhớ Bảng Hệ Thống Tuần Hoàn Hóa Học 10, Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Lớp 8 9 10

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone to bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote to me.

-> She hasn’t written to me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Bài tập biến đổi thì hiện nay tại kết thúc sang quá khứ đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went to lớn school was 4 months ago…

-> I last went khổng lồ school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went to school

4/ I have never visited Halong cất cánh before.

-> This is the first time I have visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Xem thêm: Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Thuyết Minh, Soạn Bài: Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh

Trên đó là một số bài xích tập biến đổi từ hiện tại tại kết thúc sang quá khứ đơn có đáp án bởi vì Chăm học bài xích nghiên cứu, tổng hợp với biên soạn. Các bạn đã xong hết chưa? Hãy tự suy nghĩ ra các trường hợp hay gặp mặt để nhanh nhớ các cấu trúc đổi khác từ hiện tại kết thúc sang thừa khứ solo và ngược lại nhé.