ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN NGHỊ LUẬN LỚP 7

     
*Bạn đang xem: đặc điểm của văn nghị luận lớp 7

*

Soạn văn lớp 7: Đặc điểm của văn bạn dạng nghị luận

*

I. Vấn đề luận cứ và lập luận

1. Luận điểm

- Luận điểm chính vào bài đó là chống nạn thất học

- Luận điểm được cụ thể hóa bằng những câu văn:

+ trong số những việc phải triển khai cấp tốc từ bây giờ là nâng cao dân trí

+ hầu hết người việt nam phải phát âm biết quyền lợi...biết viết chữ Quốc ngữ

- Luận điểm thống nhất và xuyên suốt bài viết

- Luận điểm muốn thuyết phục phải:

+ Rõ ràng, hợp lý

+ Phải đáp ứng được các nhu cầu thực tế

2. Luận cứ

- gần như luận cứ trong bài Chống nạn thất học

+ Vai trò của việc biết chữ

+ Cách thoát nạn mù chữ: những người biết chữ dạy người không biết,...

+ Phụ nữ cũng cần học chữ

- Vai trò của những luận cứ: làm sáng tỏ luận điểm

- hy vọng có mức độ thuyết phục luận điểm phải sống động đúng đắn, vượt trội liên kết chặt chẽ với luận điểm

3.

Xem thêm: Giải Task 2 Unit 9 Lớp 11 Reading, Unit 9 Lớp 11: Reading (Trang 50


Xem thêm: Soạn Bài Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt, Nga Của Nguyễn Đình Chiểu


Lập luận

- Lập luận trong bài Chống nàn thất học rõ ràng chặt chẽ, đúng theo lí:

+ nguyên nhân của nạn mù chữ+ Hiện trạng nạn mù chữ

+ Cách thoát nạn mù chữ

- Lập luận theo thứ tự từ quá khứ đến hiện tại, nêu ra vì sao và giải pháp. Ưu điểm của trình tự này là giúp người đọc dễ dàng hình dung được vấn đề nêu ra ở luận điểm chính.

II. Luyện tập

- Luận điểm: Cần phải phát huy các thói quen thuộc tốt

- Luận cứ: 

+ Nêu biểu hiện các thói quen tốt, thói quen xấu

+ Tác hại của những thói thân quen xấu

Tham khảo toàn bộ: soạn văn lớp 7 (ngắn nhất)

+ Đề suất việc phát huy thói quen tốt

- Bài văn lập luận bằng việc nêu tác hại của thói quen thuộc xấu để khẳng định ưu điểm của thói quen thuộc tốt. Đây là cách lập luận hợp lý chặt chẽ và thuyết phục