Đặt Tính Rồi Tính Lớp 3 Phép Chia

     

Toán lớp 3 đặt tính rồi tính trẻ làm cho quen với phép tính. Từ đó giúp con trẻ ghi nhớ trang bị tự tính toán, rèn luyện tứ duy logic và tính nhanh các bài tập hơn.Toán lớp 3 đặt tính rồi tính rất thông dụng nhất trong toán tè học giúp rèn luyện khả năng tính toán và bốn duy logic. Bài viết dưới trên đây sẽ share tất cả những kiến thức bắt buộc nhớ và bài bác tập về để tính nhằm phụ huynh cùng trẻ tham khảo.

Bạn đang xem: đặt tính rồi tính lớp 3 phép chia

1. Kiến thức và kỹ năng cần nhớ khi làm toán lớp 3 đặt tính rồi tính

Trong lịch trình học lớp 3, trẻ ban đầu được có tác dụng quen với những phép tính tất cả nhớ, vì vậy việc lớp 3 để tính rồi tính được chia làm 5 dạng: Phép cùng (trừ) không nhớ; Phép cộng (trừ) bao gồm nhớ; Phép nhân; Phép phân tách hết; Phép chia gồm dư.

1.1. Phép cộng (trừ) không nhớ:

*

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 203 + 525

b) 864 - 624

Trả lời:

a) Đặt tính rồi tính

*

Thực hiện tại phép tính từ bắt buộc qua trái ta có:

3 cùng 5 bằng 8, viết 8

0 cùng 2 bởi 2, viết 2

2 cộng 5 bằng 7, viết 7

Vậy 203 + 525 = 728

b)

*

Thực hiện tại phép tính từ nên qua trái ta có:

4 trừ 4 bằng 0, viết 0

6 trừ 2 bởi 4, viết 4

8 trừ 6 bằng 2, viết 2

Vậy 864 - 624 = 240

1.2. Phép cộng bao gồm nhớ:

*

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 754 + 67

*

Thực hiện nay phép tính từ đề xuất qua trái ta có:

4 cùng 7 bằng 11, viết 1 ghi nhớ 1

5 cùng 6 bằng 11, thêm một bằng 12, viết 2 nhớ 1

7 thêm 1 bằng 8, viết 8

Vậy 754 + 67 = 821

1.3. Phép trừ bao gồm nhớ

*

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 562 - 443

*

Thực hiện tại phép tính từ đề xuất qua trái ta có:

12 trừ 3 bằng 9, viết 9 ghi nhớ 1

6 trừ 4 bởi 2, 2 trừ 1 bởi 1, viết 1

5 trừ 4 bằng 1, viết 1

Vậy 562 - 443 = 119

*

Học giải pháp trừ những số bao gồm 3 chữ số thuộc cô Nhung adstech.vn >>

1.4. Phép nhân:

Cách làm:

Thực hiện hiền đức phảiqua trái, nhân số nghỉ ngơi hàng đơn vị của số hạng trước tiên với số hạng máy 2, kế tiếp tiếp tục nhân số mặt hàng chục, hàng nghìn của số hạng đầu tiên với số hạng đồ vật 2.Nếu trong các phép tính trên, phép tính nào gồm nhớ,ta cùng nhớ vào kết quảphép tính tiếp theo.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 314 x 3

*

Thực hiện nay phép tính từ buộc phải qua trái ta có:

3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1

3 nhân 1 bằng 3, thêm một bằng 4, viết 4

3 nhân 3 bằng 9, viết 9

Vậy 314 x 3 = 942

1.5. Phép chia:

Cách làm:

Thực hiện phân tách lần lượt tự trái qua phải các chữ sốcủa số bị phân chia cho số chia.

Xem thêm: Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Bà Rịa Vũng Tàu, Điểm Chuẩn Lớp 10 Tỉnh Bà Rịa

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 834 : 2

b) 234 : 7

Trả lời:

a)

*

Thực hiện tại phép tính từ trái qua nên ta có:

8 : 2 = 4, viết 4

4 x 2 = 8, 8 - 8 = 0, hạ 3,

3 : 2 = 1 viết 1

1 x 2 = 2, 3 - 2 = 1, viết 1 hạ 4, ta được 14

14 : 2 = 7 viết 7, 7 x 2 = 14, 14 - 14 = 0

Như vậy 834 : 2 = 417.

b)

*

Thực hiện phép tính từ bỏ trái qua đề nghị ta có:

2 không phân tách được cho 7, ta đem 23 : 7 được 3.

7 x 3 = 21, 23 - 21 = 2, hạ 4 ta được 24

24 : 7 = 3, 3 x 7 = 21, 24 - 21 = 3

Vậy, 234 : 7 = 33 dư 3

Nếu con vẫn gặp khó khăn khi chiếu lệ đặt tính chia số bao gồm 3 chữ số, con hoàn toàn có thể ôn tập lại cùng cô Nhung adstech.vn qua rất nhiều ví dụ thiệt sinh động dưới đây nhé

*

Ôn tập phép chia 3chữ số mang lại số có một chữ số >>

2. 5 việc lớp 3 để tính rồi tính tất cả lời giải

2.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 234 + 679

b) 385 + 126

c) 340 + 657

d) 782 + 234

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 568 - 484

b) 896 - 769

c) 468 - 370

d) 784 - 590

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 344 x 2

b) 126 x 4

c) 458 x 2

d) 119 x 6

Bài 4: Đặt tính rồi tính

a) 255 : 5

b) 386 : 2

c) 617 : 3

d) 728 : 4

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 63724 + 21436

b) 93207 - 8236

c) 47267 x 4

d) 396 : 7

2.2. Giải đáp giải

Bài 1.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Tình Thái Từ Lớp 8 0), Soạn Bài Tình Thái Từ Ngắn Gọn Và Hay Nhất

Đặt tính rồi tính và tiến hành phép tính từ đề nghị qua trái ta có:

a)

*

4 cộng 9 bằng 13, viết 3 ghi nhớ 1

3 cộng 7 bởi 10 thêm một bằng 11, viết 1 ghi nhớ 1

2 cùng 6 bởi 8 thêm 1 bằng 9, viết 9

Vậy 234 + 479 = 913

b)

*

5 cùng 6 bởi 11, viết 1 lưu giữ 1

8 cộng 2 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 1

3 cùng 1 bởi 4 thêm 1 bằng 5, viết 5

Vậy 385 + 126 = 511

c)

*

0 cộng 7 bởi 7, viết 7

4 cùng 5 bởi 9, viết 9

3 cùng 6 bằng 9, viết 9

Vậy 340 + 657 = 997

d)

*

2 cùng 4 bởi 6, viết 6

8 cùng 3 bằng 11, viết 1 nhớ 1

7 cùng 2 bằng 9 thêm một bằng 10, viết 10

Vậy 782 + 234 = 1016

Bài 2:

Đặt tính rồi tính và triển khai phép tính từ buộc phải qua trái ta có:

a)

*

8 trừ 4 bằng 4, viết 4

16 trừ 8 bằng 8, viết 8 ghi nhớ 1

5 trừ 4 bởi 1, 1 trừ 1 bằng 0

Vậy 568 - 484 = 84

b)

*

16 trừ 9 bằng 7, viết 7 ghi nhớ 1

9 trừ 6 bởi 3, 3 trừ 1 bằng 2, viết 2

8 trừ 7 bằng 1, viết 1

Vậy 896 - 769 = 127

c)

*

8 trừ 0 bằng 8, viết 8

16 trừ 7 bằng 9, viết 9 ghi nhớ 1

4 trừ 3 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0

Vậy 468 - 370 = 98

d)

*

4 trừ 0 bằng 4, viết 4

18 trừ 9 bằng 9, viết 9

7 trừ 5 bởi 2, 2 trừ 1 bằng 1

Vậy 784 - 590 = 194

Bài 3:

a)

*

4 nhân 2 bằng 8, viết 8

2 nhân 4 bởi 8, viết 8

2 nhân 3 bằng 6, viết 6

Vậy 344 x 2 = 688

b)

*

4 nhân 6 bởi 24, viết 4 ghi nhớ 2

4 nhân 2 bởi 8 thêm 2 bằng 10, viết 0 lưu giữ 1

4 nhân 1 bởi 4, viết 4 thêm 1 bằng 5

Vậy 126 x 4 = 504

c)

*

2 nhân 8 bởi 16, viết 6 nhớ 1

2 nhân 5 bằng 10 thêm một bằng 11, viết 1 nhớ 1

2 nhân 4 bằng 8 thêm 1 bằng 9, viết 9

Vậy 458 x 2 = 916

d)

*

6 nhân 9 bởi 54, viết 4 nhớ 5

6 nhân 1 bằng 6 thêm 5 bằng 11, viết 1 lưu giữ 1

6 nhân 1 bởi 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

Vậy 119 x 6 = 714

Bài 4:

a)

*

25 phân tách 5 bằng 5, viết 5

5 nhân 5 bằng 25, 25 trừ 25 bằng 0

5 phân tách 5 bởi 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5, 5 trừ 5 bởi 0

Vậy 255 : 5 = 51

b)

*

3 phân tách 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1

Hạ 8 được 18 phân chia 2 bằng 9

9 nhân 2 bằng 18, 18 trừ 18 bằng 0

6 phân tách 2 bằng 3, viết 3

3 nhân 2 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0

Vậy 386 : 2 = 193

c)

*

6 chia 3 bởi 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6 bởi 0

1chia3 bởi 0, viết 00 nhân 3 bằng 0, 1trừ 0bằng 1Hạ 7 được 17 phân chia 3 bởi 5, viết 5

5 nhân 3 bằng 15, 17 trừ 15 bằng 2

Vậy 617 : 3 = 205 (dư 2)

d)

*

7 chia 4 bằng 1, viết 1

4 nhân 1 bởi 4, 7 trừ 4 bằng 3

32 phân tách 4 bằng 8, viết 8

8 nhân 4 bằng 32, 32 trừ 32 bằng 0

8 phân chia 4 bởi 2, viết 2

2 nhân 4 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0

Vậy 728 : 4 = 182

Bài 5:

a)

*

6 cộng 4 bởi 10, viết 0 lưu giữ 1

3 cộng 2 bằng 5 thêm 1 bằng 6 viết 6

4 cùng 7 bằng 11, viết 1 lưu giữ 1

3 cộng 1 bằng 4 thêm một bằng 5, viết 5

2 cộng 6 bằng 8, viết 8

Vậy 63724 + 21436 = 85160

b)

*

7 trừ 6 bởi 1, viết 1

10 trừ 3 bằng 7, viết 7 lưu giữ 1

12 trừ 2 bởi 10, 10 trừ 1 bằng 9, viết 9 lưu giữ 1

13 trừ 8 bằng 5, 5 trừ 1 bởi 4, viết 4 lưu giữ 1

9 trừ 1 bằng 8, viết 8

Vậy 93207 - 8236 = 84971

c)

*

4 nhân 7 bằng 28, viết 8 lưu giữ 2

4 nhân 6 bằng 24 thêm 2 bởi 26, viết 6 ghi nhớ 2

4 nhân 2 bằng 8 thêm 2 bởi 10, viết 0 ghi nhớ 1

4 nhân 7 bởi 28 thêm một bằng 29, viết 9 ghi nhớ 2

4 nhân 4 bằng 16 thêm 2 bởi 18, viết 18

Vậy 47267 x 4 = 189068

d)

*

39 phân tách 7 bằng 5, viết 5

5 nhân 7 bởi 35, 39 trừ 35 bởi 4

46 phân chia 7 bởi 6, viết 6

6 nhân 7 bởi 42, 46 trừ 42 bởi 4

3. 10 việc lớp 3 để tính rồi tính từ luyện

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 84371 – 45263

b) 21470 + 34252

c) 7236 - 1857

d) 3782 + 5469

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 1608 x 5

b) 12000 x 3

c) 347 x 3

d) 254 x 5

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 216 : 2

b) 2649 : 3

c) 6546 : 2

d) 7925 : 5

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

a) 6857 : 4

b) 9540 : 3

c) 4320 : 5

d) 9152 : 4

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 18329 + 875

b) 4582 - 3982

c) 465 x 2

d) 1253 : 3

Bài toán lớp 3 đặt tính rồi tínhtrẻ cần có nền tảng con kiến thức giỏi vàtính toán cẩn thận. Phụ huynh rất có thể cho trẻ bài viết liên quan các bài giảng và bài xích tập tại adstech.vn.