Phản ứng ôxi hóa khử là phản ứng trong đó

     

Khái niệm: bội nghịch ứng thoái hóa – khử là phản nghịch ứng hoá học trong các số đó có sự đưa e giữa những chất phản ứng.

Bạn đang xem: Phản ứng ôxi hóa khử là phản ứng trong đó

Dấu hiệu nhận biết:Phản ứng có sự thay đổi số thoái hóa của một số nguyên tố.

II. Lập PTHH của phản nghịch ứng oxi hoá – khử theo phương pháp thăng bằng electron

– dựa theo nguyên tắc:Tổng số e chất khử cho = tổng số e chất oxi hoá nhận

Ví dụ 1:

*

Bước 1:Xác định số oxi hoá của những nguyên tố trong phản bội ứng nhằm tìm ra chất oxi hoá, hóa học khử

*

chất khử hóa học oxi hoá

Bước 2, 3:Viết quy trình oxi hoá và quy trình khử – kiếm tìm hệ số phù hợp nhân cùng với mỗi quy trình để đảm bảo tổng số e đến = tổng số e nhận

x 4

*
(quá trình oxi hoá)

x 5

*
(quá trình khử)

Bước 4:Đặt thông số của hóa học oxi hoá và hóa học khử vào bội phản ứng, kiểm tra thăng bằng số nguyên tử của những nguyên tố và cân đối điện tích nhì vế:

*

Ví dụ 2:

*

x 2

*
(quá trình khử)

x 3

*
(quá trình oxi hoá)

III.Phân các loại phản ứng thoái hóa khử

Phản ứng oxi hoá – khử được chia thành nhiều loại khác nhau:

– bội nghịch ứng lão hóa – khử thông thường: hóa học khử và chất oxi hóa ở cả hai phân tử chất khác nhau.

*

Cu + 2H2SO4 đặc→CuSO4+ SO2+ 2H2O

– làm phản ứng lão hóa – khử nội phân tử:chất khử và hóa học oxi hóa thuộc thuộc 1 phân tử nhưng ở cả hai nguyên tử khác nhau (thường chạm chán là phản nghịch ứng sức nóng phân).

Xem thêm: Cách Vào Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt, Hướng Dẫn Làm Bài Thi Trên Trạng Nguyên

*

*

– phản bội ứng tự thoái hóa – khử, hóa học khử mặt khác cũng là hóa học oxi hóa (chất khử và hóa học oxi hoá ở trong về và một nguyên tố trong một phân tử chất).

*

*

*

B.Bài tập

Cân bằng phản ứng thoái hóa khử.

Xem thêm: Soạn Bài Lặng Lẽ Sa Pa Giáo Án Ngữ Văn Lớp 9, Giáo Án Ngữ Văn 9 Bài Lặng Lẽ Sa Pa

1. Dạng 1: gồm một hóa học oxi hóa với một hóa học khử rõ ràng.

VD1:

*

x 1

*

x 3

*

VD2:

*

1x

*

1x

*

2. Dạng 2: bội phản ứng nội phân tử (phản ứng chỉ xảy ra trong một phân tử)

VD1:

*

*

*

VD2:

*

*

*

3. Dạng 3: phản bội ứng tự thoái hóa khử (Sự tăng giảm số oxi hóa xảy ra chỉ trên 1 nguyên tố)