Soạn Looking Back Unit 3 Lớp 8

     

Hoàn thành các câu cùng với những cụm từ vào khung. Sử dụng vẻ ngoài đúng của từ trong ngoặc 1-1 để kết thúc câu.

Bạn đang xem: Soạn looking back unit 3 lớp 8


1. Complete the sentences with the words/ phrases from the box.

(Hoàn thành các câu với những cụm từ trong khung.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Cultural groups

2. Communal, activities

3. Costumes, diverse

4. Ethnic

5. Unique

Tạm dịch:

1.  Bảo tàng dân tộc bản địa học, chúng ta có thể thấy rất nhiều cách thức sống của không ít nhóm văn hóa khác nhau ở nước bạn.

2. Ở mỗi thôn người bố Na, có một nơi ở rông, chỗ mà những chuyển động cộng đồng được tổ chức.

3. đàn bà trẻ của mỗi nhóm dân tộc ở việt nam có tính giải pháp riêng của họ và trang phụ riêng làm cho vẻ đẹp mắt của 54 nhóm dân tộc đa dạng và phong phú và thư hút hơn.

4. Những trường học đặc biệt quan trọng được sản xuất để nâng cấp tiêu chuẩn chỉnh giáo dục của group dân tộc.

5. Tuy vậy những nhóm dân tộc bản địa có văn hóa độc đáo và khác biệt riêng của họ, họ đã thành lập những quan hệ tốt và sự thích hợp tác giỏi với nhau.

2. Use the correct khung of the words in brackets to finish the sentences.

(Sử dụng bề ngoài đúng của từ vào ngoặc đối kháng để kết thúc câu)

*

Hướng dẫn giải:

1. Cutural

2. Peaceful

3. Richness

4. Diversity

5. Traditional

Tạm dịch:

1. Những nơi trên đất nước bọn họ đều rất có thể tìm được gần như yếu tố về đầy đủ giá trị văn hóa của đông đảo nhóm dân tộc khác.

2. Những dân tộc bản địa của vn thì nhiều chủng loại nhưng cực kỳ yên bình.

3. Dân tộc bản địa Mường ở hòa bình nổi giờ vì đa dạng về văn hoa dân gian và những bài hát truyền thống.

4. Triển lãm ở kho lưu trữ bảo tàng thể hiện nay sự đa dạng chủng loại về hồ hết nhóm văn hóa truyền thống khác nhau.

5. Dân tộc Raglai bao gồm một nhạc cụ truyền thống lịch sử làm bằng tre call là Chapi.

3. Make questions for the underlined parts in the passage.

(Đặt câu hỏi cho đông đảo phần gạch bên dưới trong đoạn văn.)

*

Hướng dẫn giải:

1. What are these houses built on?

- Columns & beams. 

2. Where is the entrance? 

- On the side. 

3. Which house is the largest, tallest & most elaborate building in the village?

- The communal house. 

4. What is it used for?

- For village meetings, receiving guests, or as a place of worship, and village festivities. 

5. Who can sleep in this house? 

- Single men.

Tạm dịch:

Hầu hết những dân tộc thiểu số sinh sống Tây Nguyên sống trong những nhà sàn. Rất nhiều ngôi bên này được xây đắp trên cột cùng dầm. Chúng bao gồm hai hoặc tứ mái nhà, và một trong những có vật trang trí trên các đỉnh cùng hai bên. Lối vào nằm cạnh cạnh.Ngôi nhà thông thường thường là tòa nhà lớn nhất, tối đa và phức tạp nhất trong làng. Nó được sử dụng cho các cuộc họp làng, tiếp khách, hay như là một khu vực thờ phượng, và liên hoan làng. Người đàn ông cô quạnh có thể ngủ trong khu nhà ở này.

Xem thêm: Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành Điểm Chuẩn, Điểm Chuẩn Đại Học Nguyễn Tất Thành 2021 Mới Nhất

1. đa số nhà này được xây trên đâu?

- Cột với cây xà.

2. Cổng vào sinh sống đâu?

- bên cạnh.

3. Công ty nào là tòa nhà lớn nhất, cao nhất và công huân nhất trong làng.

- công ty rông.

4. Nó được dùng làm gì?

- Để làm vị trí hội họp mang đến làng, đón khách hoặc như là nơi thờ cúng, cùng những vận động lễ hội trong làng.

5. Ai có thể ngủ trong bên này?

- Đàn ông độc thân.

4. Each sentence has an error. Find và correct it.

(Mỗi câu có một lỗi. Tìm và sửa nó.)

*

Hướng dẫn giải:


1. A ⟶ the

2. A ⟶ the

3. An ⟶ the

4. The semi-nomadic life ⟶ a semi-nomadic life

5. An ⟶ the

Tạm dịch:

1. Họ du lịch đến thị xã gần nhất để đi download sắm.


2. Vài trẻ nhỏ dân tộc thiểu số trong khu vực này đã học sinh sống trường nội trú trong thành phố.

3. Mặc dù họ nói những ngôn ngữ khác nhau, các nhóm dân tộc trong quanh vùng này sống ngay gần nhau.

4. Trong quá khứ, vài nhóm dân tộc sống cuộc sống thường ngày bán du mục.

5. Toàn bộ dân tộc của vn có quyền đồng đẳng trong đều lĩnh vực.

5. Fill each gap with a, an, or the to lớn complete the passage.

(Điền mỗi địa điểm trống với a, an hoặc the để kết thúc đoạn văn.)

*

Hướng dẫn giải:

1. An 2. A 3. The

4. The 5. The 6. The

Tạm dịch:

Nếu các bạn ở thủ đô hà nội và bạn muốn có một cái nhìn tổng quan về các nhóm dân tộc bản địa của Việt Nam, chúng ta nên đến bảo tàng dân tộc bản địa học. Nó nằm tại vị trí đường Nguyễn Văn Huyên, quận ước Giấy. Bảo tàng là 1 trung trung khu giá trị cho câu hỏi triển lãm và bảo đảm những di sản văn hóa truyền thống của 54 nhóm dân tộc trong cả nước. Có hàng ngàn vật thể với hình hình ảnh thể hiện giải pháp sống và những chuyển động sáng tạo của những dân tộc. Rộng nữa, hồ hết nhà vượt trội này được đem từ bạn dạng gốc cùng được xây lại trong vườn bảo tàng. Hồ hết kiểu bên này tuân theo kiến trúc truyền thống của dân tộc thiểu số. Bảo tàng cũng có rất nhiều thông tin về toàn bộ dân tộc khác biệt ở Việt Nam.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Hóa 9 Giữa Kì 1 Năm Học 2021, Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Hóa Học Lớp 9 Năm 2020

6. GAME: CULTURAL KNOWLEDGE CHALLENGE

(Trò chơi: thử thách hiểu biết văn hóa)

Work in pairs. See how much you can remember about the cultural groups of Viet Nam. Take turns to ask each other questions about the topic. The person asking can look at the book. The first person lớn get five correct answers is the winner. 

(Làm theo cặp. Xem em rất có thể nhớ bao nhiêu về mọi nhóm văn hóa truyền thống của Việt Nam. Theo thứ tự hỏi nhau những câu hỏi về chủ đề. Bạn hỏi hoàn toàn có thể xem sách. Người thứ nhất có 5 câu trả lời và đúng là người chiến thắng.)