Soạn Skills 1 Unit 1 Lớp 7

     
Hướng dẫn trả lời Skills 1 Unit 1 lớp 7 trang 12 SGK giờ Anh Lớp 7 được Đọc Tài Liệu soạn theo chương trình bắt đầu nhất, tham khảo cách làm Skills 1 Unit 1 lớp 7 My hobbies để sẵn sàng bài học giỏi hơn.

Bạn đang xem: Soạn skills 1 unit 1 lớp 7


Skills 1 Unit 1 lớp 7

Reading Skills 1 Unit 1 lớp 7

» bài bác trước: Communication Unit 1 lớp 7Bài 1Task 1. Work in pairs. Look at the pictures & discuss the questions below.(Làm câu hỏi theo cặp. Quan sát vào hình và bàn luận câu hỏi bên dưới.)
*
Now, read about Nick's father's unusual hobby and kiểm tra your answers.My father has an unusual hobby, carving eggshells. As everyone knows, eggshells are very fragile. My dad can make beautiful pieces of art from empty eggshells. It's amazing!He started the hobby five years ago after a trip lớn the US where he saw some carved eggshells in an art gallery. My father did not go lớn class khổng lồ learn how to lớn carve. He learned everything from the Internet.Some people say that this hobby is difficult & boring, but it isn't. All you need is time. It may take two weeks khổng lồ complete one shell. I find this hobby interesting because carved eggshells are chất lượng gifts for family and friends. I hope that in the future he'll teach me how to vày eggshell carving.
Hướng dẫn giải:1. - A teddy bear, a flower, a bird và flowers.Tạm dịch:Bạn thấy gì trong bức hình?- Một chú gấu bông, một bông hoa, một bé chim và các hoa.2. - They are made of eggshells.Tạm dịch:Bạn nghĩ những cái này làm bằng gì?- Chúng được làm từ vỏ trứng3. - The hobby is carving eggshells.Tạm dịch: chúng ta cũng có thể đoán sở trường đó là gì không?- Đó là sở thích khắc vỏ trứng.Now, read about Nick's father's unusual hobby and check your answers.(Bây giờ, đọc về sở thích không thông thường của bố Nick và bình chọn câu vấn đáp của bạn.)Tạm dịch:Ba tôi tất cả một sở trường không bình thường: tương khắc vỏ trứng. Như mọi bạn biết, vỏ trứng rất dễ dàng vỡ. Ba tôi hoàn toàn có thể làm ra hầu hết tác phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật liât đẹp nhất từ mọi vỏ trứng. Nó thiệt tuyệt.Ông ấy đã bắt đầu sở thích cách đó 5 năm sau một siêng đi cho Mỹ khu vực mà ông ấy đang thấy vài ba vỏ trứng tương khắc trong chống triển lãm nghệ thuật. Bố tôi đang không đi tới trường học khắc. Ông đang học hồ hết thứ từ Internet.
Vài bạn nói rằng sở thích đó thật khó khăn và chán, nhưng không phải vậy. Tất cả những gì bạn cần là thời gian. Chắc hẳn rằng mất khoảng chừng 2 tuần nhằm làm xong xuôi 1 vỏ trứng. Tôi thấy kiến thức này thú vị bởi vì những vỏ trứng tương khắc là món vàng độc đáo giành cho gia đình và các bạn bè. Tôi hy vọng trong tương lai ông sẽ dạy tôi biện pháp khắc vỏ trứng.Bài 2Task 2. Read the text and answer the questions(Đọc nội dung bài viết và vấn đáp câu hỏi.)1. Why does Nick think his father's hobby is unusual?2. Where did his father see the carved eggshells for the first time?3. How do some people find this hobby?4. Does Nick like his father's hobby?Hướng dẫn giải:1. Why does Nick think his father's hobby is unusual?- He thinks his father’s hobby is unusual because eggshells are very fragile and his father can make beautiful pieces of art from empty ones.Tạm dịch: nguyên nhân Nick nghĩ sở trường của tía là ko bình thường?- Anh ấy nghĩ sở trường của tía ấy không bình thường bởi vị vỏ trứng dễ dàng vỡ và ba anh ấy có thể tạo ra đa số tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp nhất từ rất nhiều vỏ trứng rỗng.

Xem thêm: Mẫu Bài Thu Hoạch Nghiên Cứu Thực Tế Lớp Trung Cấp Chính Trị - Hành Chính


2. Where did his father see the carved eggshells for the first time?- He saw the carved eggshells for the first time in an art gallery in the US.Tạm dịch: tía anh thấy hầu hết vỏ trứng khắc lần đầu tiên ở đâu?- Ông ấy vẫn thấy những vỏ trứng tương khắc lần trước tiên ở trong một bảo tàng ở Mỹ.3. How bởi some people find this hobby?- They find it difficult & boring.Tạm dịch:Vài tín đồ cảm thấy sở trường này như vậy nào?- chúng ta thấy nó cực nhọc và chán.4. Does Nick like his father's hobby?- Yes, he does.Tạm dịch: Nick có thích sở thích của ba không?- Vâng, bạn ấy thích.Bài 3Task 3. Read the sentences below and use no more than three words from the text to lớn complete them.(Đọc những câu bên dưới và sử dụng không thật 3 tự trong nội dung bài viết để xong xuôi chúng.)1. Nick's father enjoys ______.2. He took up this hobby when he came back home from ______. 3. He learned khổng lồ carve from ______.4. Nick thinks you can learn lớn carve if you have ______.5. Carved eggshells can be used as ______ for your family and friends.Hướng dẫn giải:1. carving eggshellsTạm dịch:Ba của Nick thích tương khắc vỏ trứng.2. the usTạm dịch:Ông ấy tiến hành sở say mê này lúc ông ấy về lại nhà từ Mỹ.3. InternetTạm dịch: Ông ấy học khắc từ bỏ Internet.4. TimeTạm dịch: Nick nghĩ rằng chúng ta cũng có thể học khắc nếu như bạn có thời gian.5. GiftsTạm dịch: Vỏ trứng khắc có thể được dùng giống như các món vàng cho mái ấm gia đình và các bạn bè.

Speaking Skills 1 Unit 1 lớp 7

Bài 4Task 4. Nick says that carved eggshells can be used as gifts for your family & friends. In pairs, discuss other uses of these pieces of art. Share your ideas with the class.(Nick bảo rằng vỏ trứng khắc hoàn toàn có thể được cần sử dụng như món quà cho gia đình và bằng hữu bạn. Làm theo nhóm, bàn thảo cách áp dụng khác của tác phẩm nghệ thuật này. Share những chủ kiến với lớp.)Hướng dẫn giải:- We can use eggshell for decoration at home, souvenirs, light (bigger eggs)...

Xem thêm: Công Thức Thấu Kính Hội Tụ, Công Thức Thấu Kính, Vật Lý Phổ Thông

Tạm dịch:Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng vỏ trứng nhằm trang trí trong nhà, làm quà tặng lưu niệm, làm đèn (trứng bự hơn)...Bài 5Task 5. Work in groups. Take turns talking about your hobbies. Use the questions below, and your own to help(Làm theo nhóm. Lần lượt nói đến sở thích của em. áp dụng những thắc mắc bên dưới, và thắc mắc riêng của em nhằm giúp)1. What's the name of your hobby?2. When did you start your hobby?3. Is your hobby easy or difficult? Why?4. Is your hobby useful? Why/Why not?5. Bởi you intend to continue your hobby in the future?Who vị you think has the most exciting hobby?Hướng dẫn giải:1. Playing badminton.Tạm dịch:Tên sở thích của người tiêu dùng là gì?- Chơi cầu lông.2. 02 years ago.Tạm dịch: Bạn đã bước đầu sở thích của người tiêu dùng khi nào?- Cách trên đây 2 năm.3. It’s difficult. Because you must be quick.Tạm dịch: Sở thích của người tiêu dùng khó hay dễ? tại sao?- Nó khó. Chính vì bạn yêu cầu nhanh nhẹn.4. Yes, it is. Because it makes me healthy.Tạm dịch: sở thích của đồng chí ích không? trên sao?- Có. Vì vì nó làm tôi khỏe khoắn mạnh.5. Yes, I do.Tạm dịch: Bạn có dự định tiếp tục sở thích của mình trong tương lai không?- Vâng, tôi có.» bài xích tiếp theo: Skills 2 Unit 1 lớp 7Đọc Tài Liệu mong muốn nội dung trên đã giúp cho bạn nắm được cách làm bài tập Skills 1 Unit 1 lớp 7. Mong rằng những bài bác hướng dẫn vấn đáp Tiếng Anh Lớp 7 của Đọc Tài Liệu vẫn là người sát cánh giúp các bạn học giỏi môn học này.