Speaking Unit 2 Lớp 12 Trang 24

     

Bài viết phía dẫn biện pháp xây dựng bài nói tới chủ đề phong phú và đa dạng văn hóa, hỗ trợ các từ vựng cũng như cấu tạo cần xem xét và trả lời giải bài bác tập để bạn làm việc tham khảo, giao hàng cho bài toán học trên lớp và các bài kiểm tra.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng 

generation  (n): cố kỉnh hệroof (n): mái nhànursing house (n): viện chăm sóc lãotypical (adj): điển hìnhfeature (n): nét quánh biệt, nét quánh trưnggroceries  : sản phẩm tạp phẩmincome  (n): thu nhập

II.Cấu trúc nên lưu ý

point of view (n): quan liêu điểmto lead an independent life (v): sống cuộc sống tự lậpto hold hands: núm tayto be based on: dựa vào

III. Giải đáp giải bài tập:

Task 1: Work in pairs. Express your point of view upon the following ideas, using the words or expressions in the box.Bạn đang xem: soạn anh 12 unit 2 speaking

(Làm bài toán từng đôi. Trình diễn quan điểm của em về những ý tưởng phát minh sau, dùng phần nhiều từ hay các từ trong khung.)

In Vietnam, three or four generations living together in a home: Ở Việt Nam, bố hay tứ thế hệ sống chung một nhàA happy marriage should be based on love: Một cuộc hôn nhân hạnh phúc đề xuất có căn cơ tình yêuIn some Asian countries, love is supposed khổng lồ follow the marriage, not precede it.: Ở một vài ba nước châu Á, tình yêu mang lại sau hôn nhân, chưa phải trước.In some countries, a man và a woman may hold hands and kissing each other in public: Ở một vài ba nước, một người đàn ông cùng một fan phụ nữ có thể sẽ nạm tay với hôn nhau ở nơi công cộng.

Bạn đang xem: Speaking unit 2 lớp 12 trang 24

Các nhiều từ được gợi nhắc sử dụng

I think/feel/believe...: Tôi nghĩ/cảm thấy/tin rằngIn my opinion,...: Theo quan liêu điể của tôiFor me...: cùng với tôiI don"t agree: Tôi ko đồng ýIt"s not true: Điều ko đúngThat"s wrong: chính là sai

Gợi ý bí quyết đưa ý kiến:

1.

A. I think it"s a good idea lớn have three or four generations living together under one roof. They can help one another a lot.B. I don"t agree. It"s been said there"s a “generation Hap” between the old and the young. Therefore, there may usually be conflicts among family members. In some countries, specially in developing countries, old-aeed people like to live in a nursing homes, where they can lead independent lives.

2.

C. In my opinion, it"s obvious a happy marriage should be based on love, the true love, because love is the prerequisite for the family happiness. Only the true love can bring about forgiveness & sacrifice.D. That"s true. It’s love that joins a man with a woman together.

3.

E: I don’t think it"s a good idea that love can be supposed lớn follow the marriage. It"s an obsolete thought. Everyone should have a right khổng lồ make decisions for his / her own, especially the one relating to his /her personal life. In the other hand, he / she determines & chooses his / her spouse freely. We love something whenever we know & understand it well. The more we know (something), the more we lượt thích (it).F: That’s my thought, too. A happy marriage should he built on love.

4.

G: I think it"s OK. Holding one"s hands is a way to express one’s feelings or love, especially the intimacy.H: I agree with you. How about kissing each other in public?G: Personally, it’s not our traditional culture. Our personal feelings may not be performed in public. I mean in front of other people, except for appropriate or necessary circumstances.

Task 2: Below are some typical features of the American culture. Work in pairs. Discuss & find out the corresponding features of the Vietnamese culture. 

(Dưới đây là một vài điểm đặc thù của văn hóa truyền thống Mĩ. Thao tác từng đôi, đàm luận và search những điểm sáng tương ứng của văn hóa truyền thống Việt Nam.)

American

Vietnamese

Two generations (parents và children) live in a home

Two or more generations can live in a home.

Old-aged parents live in nursing homes.

It is not polite lo ask questions about age, marriage and income.

Xem thêm: Bật Mí Cách Làm Bê Tái Chanh Ngon Không Cưỡng Nổi, Thịt Lợn Mán Tái Chanh

It"s a common mailer in Viet Nam, but now under the influence of Western culture, some people abide this rule, too.

Americans can greet anyone in the family first.

Usually the inferior must greet the superior first.

Groceries are bought once a week.

Groceries can be bought at any time when necessary.

Christmas & New Year holidays are the most important.

Only New Year (Lunar New Year-Tet) holidays are the most importanit.

Americans celebrate birthdays và give presents at birthday parties.

Now this custom is also done in Vietnamese families, but usually in rich or young ones. Most Vietnamese people celebrate parents" or grandparents" death anniversay.

Children sleep in their own rooms.

Xem thêm: Phụ Lục Của Thông Tư Liên Tịch 16/2016/Ttlt-Byt-Bqp, Thông Tư Liên Tịch 16/2016/Ttlt

Task 3: Work in groups. Talk about the similarities & differences between Vietnamese và American cultures, using the features discussed in Task 1. 

(Làm việc từng nhóm. đàm đạo những điểm tương tự và khác biệt giữa văn hóa việt nam và văn hóa truyền thống Mĩ, dùng đầy đủ đặc điềm được trao đổi ờ Task 1.)

Gợi ý bí quyết trả lời:

I think that a happy marriage should be based on love, because most people who love each other will truely respect their marriage. They are willingly khổng lồ live each other and want lớn have a sustainable relationship.I do not agree that love is supposed khổng lồ following marriage, because not everyone who marry to lớn each other will have love then, and if they fall in love with another person, it will easily lead to divorce.In my opinion, Hold hands & kiss in public is suitable or not depends on different culture. But the important is we should respect the culture of each country and follow it.