THÔNG TƯ 07/2016/TT-BKHĐT

     
Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT lí giải lập hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu ước để gạn lọc nhà thầu trên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu buôn bán hàng hóa áp dụng hiệ tượng chào hàng cạnh tranh, gói thầu bán buôn hàng hóa quy mô nhỏ theo cách tiến hành một quy trình một túi hồ nước sơ.

Bạn đang xem: Thông tư 07/2016/tt-bkhđt

 

1. Hình thức lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu buôn bán hàng hóa so với đấu thầu qua mạng


Thông tư 07/2016 hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bán buôn hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng cần để ý nguyên tắc sau:
+ Phải địa thế căn cứ vào quy mô, đặc thù của từng gói thầu rõ ràng để đưa ra các yêu cầu phù hợp trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, riêng biệt và tác dụng kinh tế;
+ không được đưa ra những điều kiện nhằm mục đích hạn chế sự thâm nhập của bất kể nhà thầu nào đủ tư biện pháp hợp lệ hoặc nhằm mục tiêu tạo điểm mạnh cho một hoặc một vài nhà thầu gây ra sự tuyên chiến và cạnh tranh không bình đẳng;
+ lúc lập hồ sơ mời thầu bán buôn hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng không được chỉnh sửa những quy định vào Chương I cùng Chương VI của chủng loại kèm theo Thông tứ 07; ko được chỉnh sửa Chương I đối với hồ sơ yêu mong chào mặt hàng cạnh tranh bán buôn hàng hóa qua mạng.

2. Lập, thẩm định, phê cẩn thận và đăng sở hữu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu sắm sửa hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng


Việc lập và thẩm định và đánh giá hồ sơ mời thầu cùng hồ sơ yêu cầu theo trình tự trên Thông tư 07/TT-BKHĐT. Câu hỏi phê chu đáo hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải bằng văn bản, mặt khác phải căn cứ vào tờ trình phê chăm chút và báo cáo thẩm định. Sau khi phê duyệt, làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu sẽ được đăng tải công khai trên Hệ thống.
Theo Thông bốn 07, giá dự thầu bao hàm toàn bộ các chi phí cần thiết để tiến hành gói thầu, trong có cả thuế, phí, lệ phí. Công ty thầu phải phụ trách tìm hiểu, giám sát và đo lường và chào không hề thiếu các một số loại thuế, phí, lệ mức giá (nếu có) trong giá dự thầu. Giả dụ hồ sơ mời thầu ko đề cập cho thuế, phi, lệ phí tổn thì giá dự thầu được xem như là đã bao gồm thuế, phí, lệ phí.
Hợp đồng áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng là thích hợp đồng trọn gói. Theo Thông bốn số 07 của bộ Kế hoạch với đầu tư, hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu bao gồm: Mẫu phù hợp đồng và cụ thể các điều, khoản của hợp đồng để triển khai cơ sở mang lại nhà thầu chào thầu và để các bên yêu mến thảo, trả thiện, ký kết kết và thực hiện hợp đồng.
Ngoài ra, Thông tư 07 năm 2016 còn chính sách về thành phần và định dạng tập tin (file) của làm hồ sơ mời thầu bán buôn hàng hóa với hồ sơ yêu mong chào mặt hàng cạnh tranh sắm sửa hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng; bảo vệ dự thầu với giấy phép bán hàng của bên sản xuất.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 07/2016/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 29 mon 6 năm 2016

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH chi TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU mua SẮM HÀNG HÓA ĐỐI VỚI ĐẤUTHẦU QUA MẠNG

Căn cứ qui định đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26tháng 6 năm năm trước của chính phủ nước nhà quy định chi tiết thi hành một số trong những Điều của phép tắc đấuthầu về chọn lọc nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14tháng 11 năm 2008 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơcấu tổ chức của cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư;

Bộ trưởng bộ Kế hoạch với Đầu tư pháp luật chi Tiếtlập làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.

Điều 1. Phạm vi Điềuchỉnh

Thông bốn này quy định cụ thể lập làm hồ sơ mờithầu, làm hồ sơ yêu ước để triển khai lựa lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầuquốc gia tại add http://muasamcong.mpi.gov.vn (sau đây hotline tắt là Hệ thống)đối với gói thầu sắm sửa hàng hóa áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, góithầu sắm sửa hàng hóa quy mô nhỏ dại áp dụng hiệ tượng đấu thầu rộng rãi và đấuthầu tiêu giảm trong nước theo thủ tục một giai đoạn một túi hồ sơ thuộc phạmvi Điều chỉnh luật tại Điều 1 lao lý đấu thầu số 43/2013/QH13như sau:

1. Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đốivới đấu thầu qua mạng: mẫu số 01;

2. Mẫu hồ sơ yêu ước chào hàng đối đầu và cạnh tranh muasắm mặt hàng hóa so với đấu thầu qua mạng: mẫu số 02.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

1. Thông tứ này áp dụng so với tổ chức, cánhân gia nhập hoặc có tương quan đến chuyển động lựa chọn nhà thầu mang lại gói thầumua mua hàng hóa triển khai trên khối hệ thống thuộc phạm vi Điều chỉnh cơ chế tại Điều1 của Thông bốn này.

2. Tổ chức, cá thể có hoạt động đấu thầukhông ở trong phạm vi Điều chỉnh công cụ tại Điều 1 của Thông bốn này chọn ápdụng buôn bán hàng hóa thông qua Hệ thống.

Điều 3. Nguyên tắclập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

1. Lúc lập làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu ước đốivới đấu thầu qua mạng phải căn cứ vào quy mô, đặc thù của từng gói thầu cụthể để lấy ra những yêu cầu phù hợp trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh,công bằng, riêng biệt và hiệu quả kinh tế;

2. Ko được gửi ra những Điều kiện nhằm mục tiêu hạnchế sự gia nhập của bất kể nhà thầu nào đầy đủ tư bí quyết hợp lệ hoặc nhằm mục tiêu tạo lợi thếcho một hoặc một trong những nhà thầu tạo ra sự đối đầu không bình đẳng như nêu nhãnhiệu, xuất xứ ví dụ của sản phẩm hoá, kể cả việc nêu thương hiệu nước, team nước, vùnglãnh thổ tạo ra sự riêng biệt đối xử; trường hợp quan trọng mô tả cụ thể hànghóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thểnêu nhãn hiệu, ca-ta-lô của một sản phẩm ví dụ để tham khảo, minh họa mang đến yêucầu về nghệ thuật của sản phẩm & hàng hóa nhưng buộc phải ghi kèm theo nhiều từ “hoặc tương đương”sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương tự với hànghóa đó về tính năng kỹ thuật, khả năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nộidung không giống (nếu có). Không được quy định tương tự về xuất xứ.

3. Khi lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóađối cùng với đấu thầu qua mạng không được chỉnh sửa những quy định trong Chương I - Chỉdẫn đơn vị thầu, Chương VI - Điều kiện thông thường của phù hợp đồng của chủng loại số 01 ban hànhkèm theo Thông tư này; lúc lập làm hồ sơ yêu ước chào mặt hàng cạnh tranh bán buôn hànghóa đối với đấu thầu qua mạng ko được chỉnh sửa những quy định vào Chương I- chỉ dẫn nhà thầu của chủng loại số 02 ban hành kèm theo Thông bốn này. Đối với cácnội dung khác hoàn toàn có thể chỉnh sửa cho phù hợp với quy mô, đặc điểm của gói thầu.Trường hợp bao gồm chỉnh sửa những quy định nêu trong mẫu hồ sơ thì tổ chức, cá nhânthực hiện bài toán lập, thẩm định, phê coi ngó hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bắt buộc bảođảm việc sửa đổi đó là phù hợp, khoa học, ngặt nghèo hơn so với chính sách nêutrong mẫu mã hồ sơ và không trái với cách thức của lao lý về đấu thầu. Vào tờtrình đề nghị phê chăm bẵm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu bắt buộc nêu rõ các nội dungchỉnh sửa so với hiện tượng trong mẫu hồ sơ và tại sao chỉnh sửa để chủ đầu tư xemxét, quyết định.

Điều 4. Nguyên tố vàđịnh dạng tập tin (file) của hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầuqua mạng

1. Thành phần làm hồ sơ mời thầu bao gồm:

a) Chương I - chỉ dẫn nhà thầu;

b) Chương II - Bảng dữ liệu đấu thầu;

c) Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơdự thầu;

d) Chương IV - Biểu mẫu mời thầu cùng dựthầu;

đ) Chương V - Phạm vi cung cấp;

e) Chương VI - Điều kiện thông thường của hợpđồng;

g) Chương VII - Điều kiện rõ ràng của hợpđồng;

h) Chương VIII - Biểu mẫu mã hợp đồng.

2. Chương I với Chương VI vận dụng thống nhấtđối với toàn bộ các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, được thắt chặt và cố định theo địnhdạng file PDF với đăng mua trên Hệ thống. Chủ đầu tư không cần tổ chức thẩmđịnh, phê phê duyệt hai chương này khi thẩm định và phê chăm chú hồ sơ mời thầu, tuynhiên hai chương này là thành phần không thể tách rời của làm hồ sơ mời thầu cùng đượcsử dụng làm căn cứ pháp luật để cách xử lý khi xảy ra tranh chấp.

3. Chương II, Chương III (phần Bảng tiêuchuẩn reviews về năng lực và tởm nghiệm), Chương IV, Chương V (phần phạm vivà tiến độ cung ứng hàng hóa và những dịch vụ liên quan) và Chương VII được sốhóa dưới dạng các biểu mẫu trên khối hệ thống (webform).

4. Chương III (phần không bao hàm Bảng tiêuchuẩn nhận xét về năng lực và ghê nghiệm), Chương V (phần không bao gồm phạmvi và tiến độ cung cấp hàng hóa và những dịch vụ liên quan) và Chương VIII là cácfile theo định dạng MS Word, MS Excel, PDF, CAD, những định dạng tệp tin ảnh, filenén hoặc định hình khác tương xứng với gói thầu, được bên mời thầu thêm kèm cùng đăngtải trên Hệ thống.

Điều 5. Yếu tắc vàđịnh dạng tệp tin của hồ sơ yêu mong chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa đối vớiđấu thầu qua mạng

1. Thành phần làm hồ sơ yêu mong bao gồm:

a) Chương I - chỉ dẫn nhà thầu;

b) Chương II - Bảng dữ liệu đấu thầu;

c) Chương III - Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá bán hồ sơđề xuất;

d) Chương IV - Biểu mẫu mời thầu và dựthầu;

đ) Chương V - yêu cầu đối với gói thầu;

e) Chương VI - Dự thảo vừa lòng đồng.

2. Chương I áp dụng thống nhất đối với tất cảcác gói thầu kính chào hàng cạnh tranh bán buôn hàng hóa qua mạng, được cố định và thắt chặt theođịnh dạng tệp tin PDF với đăng tải trên Hệ thống. Chủ đầu tư không cần tổ chức thẩmđịnh, phê chăm nom chương này khi thẩm định và phê chú ý hồ sơ yêu cầu, tuy nhiênchương này là thành phần ko thể bóc rời của hồ sơ yêu mong và được sử dụnglàm căn cứ pháp luật để cách xử trí khi xảy ra tranh chấp.

3. Chương II, Chương III (phần Bảng tiêuchuẩn review về năng lực và ghê nghiệm), Chương IV, Chương V (phần phạm vi,tiến độ cung ứng hàng hóa và dịch vụ liên quan) được số hóa dưới dạng các webformtrên Hệ thống.

4. Chương III (phần không bao hàm Bảng tiêuchuẩn review về năng lượng và ghê nghiệm), Chương V (phần không bao hàm phạmvi, tiến độ cung ứng hàng hóa và dịch vụ liên quan) và Chương VI là các filetheo định dạng MS Word, MS Excel, PDF, CAD, những định dạng ảnh, tệp tin nén hoặcđịnh dạng khác cân xứng với gói thầu, được mặt mời thầu gắn thêm kèm và đăng tảitrên Hệ thống.

Điều 6. Lập, thẩmđịnh, phê để ý và đăng sở hữu hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu sắm sửa hàng hóa đốivới đấu thầu qua mạng

1. Lập và thẩm định hồ sơ mời thầu:

Bước 1: bên mời thầu dìm nút Đăng nhậptrên home và nhập mật khẩu chứng thư số của bên mời thầu để singin vàoHệ thống. Lựa chọn Mục “Hàng hóa” để nhập tin tức về thông tin mời thầu vàhồ sơ mời thầu.

Bước 2: mặt mời thầu điền nội dung thông tin vàoBảng dữ liệu đấu thầu; Tiêu chuẩn đánh giá chỉ về năng lực, kinh nghiệm tay nghề và nhân sựchủ chốt; Biểu mẫu mã mời thầu; Phạm vi cùng tiến độ cung ứng hàng hóa và những dịchvụ liên quan; Điều kiện ví dụ của thích hợp đồng vào webform khớp ứng trên Hệ thống.Sau đó in ra để hoàn thành xong nội dung Chương II - Bảng dữ liệu đấu thầu, ChươngIII – Tiêu chuẩn đánh giá chỉ (Bảng tiêu chuẩn chỉnh đánh giá chỉ về năng lượng và kinhnghiệm), Chương IV - Biểu chủng loại mời thầu và dự thầu và Chương V – Phạm vi cungcấp (phần phạm vi, tiến độ cung cấp hàng hóa và thương mại & dịch vụ liên quan).

Bước 3: bên mời thầu soạn ngôn từ Tiêu chuẩnđánh giá bán hồ sơ dự thầu (phần không bao hàm Bảng tiêu chuẩn đánh giá bán về năng lực,kinh nghiệm), Phạm vi cung cấp (phần không bao gồm phạm vi, quá trình cung cấphàng hóa và dịch vụ thương mại liên quan), Biểu mẫu hợp đồng theo mẫu số 01 đi cùng trênHệ thống. Kế tiếp in ra để hoàn thành xong nội dung Chương III - Tiêu chuẩn đánh giáhồ sơ dự thầu, Chương V - Phạm vi cung cấp, Chương VIII - Biểu mẫu mã hợp đồng.

Bước 4: mặt mời thầu trình chủ đầu tư chi tiêu tổ chứcthẩm định và phê phê duyệt hồ sơ mời thầu. Nội dung đánh giá và thẩm định và phê coi ngó bao gồm:

- Chương II - Bảng tài liệu đấu thầu;

- Chương III - Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá bán hồ sơ dựthầu;

- Chương IV - Biểu mẫu mời thầu cùng dự thầu,bao gồm những mẫu sau: mẫu số 01, chủng loại số 02, mẫu số 03, mẫu mã số 04, mẫu mã số 05;

- Chương V - Phạm vi cung cấp;

- Chương VII - Điều kiện cụ thể của phù hợp đồng;

- Chương VIII - Biểu chủng loại hợp đồng.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Toán 8 Giữa Kì 2 Năm 2021, Đề Thi Giữa Kì 2 Lớp 8 Môn Toán

Bước 5: trường hợp đề nghị sửa đổi trong quátrình thẩm định và phê duyệt, so với các ngôn từ do mặt mời thầu thực hiệntại bước 2 của Khoản này, bên mời thầu đăng nhập vào hệ thống và chỉnh sửa trựctiếp trên Hệ thống. Đối với các nội dung cần sửa thay đổi tại các phần khác, bên mờithầu chỉnh sửa nội dung đó trên bạn dạng dự thảo được triển khai tại cách 3 của Khoảnnày, để hoàn thành xong hồ sơ trình chủ đầu tư phê duyệt.

2. Lập và đánh giá và thẩm định hồ sơ yêu cầu:

Bước 1: bên mời thầu dìm nút Đăng nhập trêntrang công ty và nhập mật khẩu chứng từ số của mặt mời thầu để singin vào Hệthống. Lựa chọn Mục “Hàng hóa” để nhập thông tin về thông tin mời kính chào hàngvà hồ sơ yêu cầu.

Bước 2: mặt mời thầu điền câu chữ thông tinvào Bảng dữ liệu đấu thầu; Tiêu chuẩn đánh giá bán về năng lượng và tởm nghiệm; Biểumẫu mời thầu; Phạm vi cùng tiến độ hỗ trợ hàng hóa và dịch vụ thương mại liên quan vào cácwebform khớp ứng trên Hệ thống. Tiếp nối in ra để hoàn thành xong nội dung Chương II- Bảng tài liệu đấu thầu, Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ khuyến cáo (phầntiêu chuẩn đánh giá chỉ về năng lực và tởm nghiệm), Chương IV - Biểu mẫu mời thầuvà dự thầu, Chương V - yêu thương cầu so với gói thầu (phần phạm vi và giai đoạn cungcấp hàng hóa và thương mại & dịch vụ liên quan).

Bước 3: bên mời thầu soạn văn bản Tiêu chuẩnđánh giá bán hồ sơ khuyến nghị (phần không bao gồm tiêu chuẩn chỉnh đánh giá về năng lực vàkinh nghiệm); yêu thương cầu so với gói thầu (phần không bao gồm phạm vi cùng tiến độcung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan); Dự thảo vừa lòng đồng theo mẫu số 02 đínhkèm trên Hệ thống. Tiếp nối in ra để hoàn thành nội dung Chương III - Tiêu chuẩnđánh giá chỉ hồ sơ dự thầu, Chương V - yêu cầu đối với gói thầu, Chương VIII - Biểumẫu thích hợp đồng.

Bước 4: mặt mời thầu trình chủ chi tiêu tổ chứcthẩm định và phê cẩn thận hồ sơ yêu cầu. Nội dung thẩm định và đánh giá và phê chăm nom bao gồm:

- Chương II - Bảng tài liệu đấu thầu;

- Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá chỉ hồ sơ đềxuất;

- Chương IV - Biểu mẫu mời thầu cùng dự thầu,bao gồm các mẫu sau: mẫu mã số 01, mẫu số 02, chủng loại số 03, mẫu số 04, mẫu số 05;

- Chương V - yêu cầu so với gói thầu;

- Chương VI – Dự thảo đúng theo đồng.

Bước 5: trường hợp phải sửa thay đổi trong quátrình đánh giá và thẩm định và phê duyệt, so với các văn bản do mặt mời thầu thực hiệntại cách 2 của Khoản này, bên mời thầu đăng nhập vào khối hệ thống và sửa đổi trựctiếp bên trên Hệ thống. Đối với những nội dung buộc phải sửa thay đổi tại những phần khác, mặt mờithầu chỉnh sửa nội dung kia trên bạn dạng dự thảo được triển khai tại cách 3 của Khoảnnày, để hoàn thành hồ sơ trình chủ chi tiêu phê duyệt.

3. Phê trông nom hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu:

Hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu đề xuất được phêduyệt bởi văn bạn dạng căn cứ vào tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định.

Chủ đầu tư chỉ phê duyệt nội dung hồ sơ dobên mời thầu trình thẩm định và đánh giá tại cách 4 Khoản 1, cách 4 Khoản 2 Điều này.

4. Đăng tải hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu:

Sau khi hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu đượcchủ đầu tư phê duyệt, bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống, chọn phần đăng tảithông báo mời thầu, thông báo mời xin chào hàng cùng đính kèm những file đã được soạntrong bước 3 Khoản 1, bước 3, bước 5 Khoản 2 của Điều này và bạn dạng chụp (scan)văn phiên bản phê trông nom hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu mong của chủ đầu tư chi tiêu vào thông báomời thầu, thông báo mời kính chào hàng rồi đăng tải công khai minh bạch trên Hệ thống.

5. Cụ thể thực hiện theo phía dẫn sửdụng trên trang chủ khối hệ thống và cung cấp của tổ chức quản lý Hệ thống.

Điều 7. Tính vừa lòng lệcủa hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu, làm hồ sơ dự thầu, làm hồ sơ đề xuất mua sắm hànghóa đối với đấu thầu qua mạng

1. Các thông tin và những file đính kèm của hồsơ mời thầu, làm hồ sơ yêu ước được xem như là có giá bán trị pháp luật khi được mặt mời thầuđăng tải thành công trên khối hệ thống thông qua chứng thư số của bên mời thầu. Bênmời thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơyêu mong đăng cài trên hệ thống và nội dung hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu đượcchủ chi tiêu phê duyệt.

2. Bên thầu điền các thông tin bao gồm: (i)Đơn dự thầu, (ii) Biểu mẫu dự thầu trên khối hệ thống và các nội dung (iii) Giấy ủyquyền, (iv) thỏa thuận hợp tác liên danh (nếu có), (v) bảo lãnh dự thầu, đôi khi đăngtải các nội dung thông tin khác theo yêu ước của hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầukhi tham dự thầu. Làm hồ sơ dự thầu, hồ nước sơ khuyến nghị được xem là có giá bán trị pháp lý khiđược đăng tải thành công trên khối hệ thống thông qua chứng từ số của phòng thầu.

Điều 8. Giá bán dự thầu

1. Giá chỉ dự thầu ở trong nhà thầu phải bao gồm toànbộ những chi phí quan trọng để tiến hành gói thầu, trong những số đó có thuế, phí, lệ phí(nếu có). Thuế, phí, lệ phí được áp theo thuế suất, nút phí, lệ phí theo quyđịnh trên thời Điểm 28 ngày trước thời gian ngày có thời Điểm đóng góp thầu. Khi review vềgiá cần xem xét cả ngân sách về thuế, phí, lệ giá tiền (nếu có).

2. Bên thầu phải phụ trách tìm hiểu,tính toán cùng chào vừa đủ các nhiều loại thuế, phí, lệ chi phí (nếu có) trong giá chỉ dự thầu.Trường hòa hợp hồ sơ dự thầu không đề cập về thuế, phí, lệ giá thành thì giá bán dự thầu củanhà thầu được xem như là đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí; vào trườnghợp này, nếu nhà thầu trúng thầu, được trao thích hợp đồng thì cần chịu đông đảo tráchnhiệm và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, phí, lệ giá thành (nếu có) so với Nhànước theo qui định của pháp luật về thuế, phí, lệ tầm giá liên quan.

3. Ko áp dụng ưu đãi giảm giá trong đấu thầu quamạng. Khi nhà thầu nộp làm hồ sơ dự thầu, hồ nước sơ đề xuất qua mạng, khối hệ thống tự độngkết xuất giá dự thầu trường đoản cú biểu mẫu mã dự thầu vào 1-1 dự thầu.

Điều 9. đảm bảo dựthầu

1. đảm bảo dự thầu so với đấu thầu qua mạngđược triển khai theo hình thức thư bảo hộ của tổ chức triển khai tín dụng vận động hợppháp tại Việt Nam.

2. Đối với những tổ chức triển khai tín dụng đã kết nốivới Hệ thống, nhà thầu tiến hành bảo lãnh dự thầu qua mạng.

3. Đối với tổ chức tín dụng chưa tồn tại kết nốiđến Hệ thống, đơn vị thầu quét (scan) thư bảo hộ của tổ chức triển khai tín dụng với đínhkèm khi nộp làm hồ sơ dự thầu qua mạng. Nhà thầu được mời vào thương thuyết hợp đồng phảinộp bản gốc thư bảo hộ cho mặt mời thầu.

Điều 10. Vừa lòng đồng

1. Loại hợp đồng vận dụng cho gói thầu download sắmhàng hóa so với đấu thầu qua mạng là phù hợp đồng trọn gói.

2. Làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cần bao gồmMẫu hòa hợp đồng với quy định chi tiết các Điều, Khoản của phù hợp đồng nhằm nhà thầu làmcơ sở xin chào thầu với để các bên làm các đại lý thương thảo, hoàn thiện, cam kết kết với thựchiện hợp đồng.

3. Phù hợp đồng ký kết kết giữa chủ đầu tư, mặt mờithầu với bên thầu phải vâng lệnh theo mẫu mã hợp đồng, những Điều kiện hợp đồng quyđịnh trong làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu ước và những hiệu chỉnh, bổ sung do công ty thầuđề xuất được chủ đầu tư chi tiêu chấp thuận trong quá trình thương thảo, triển khai xong hợpđồng nhưng đảm bảo không trái với luật của lao lý về đấu thầu với quyđịnh không giống của lao lý có liên quan.

Điều 11. Giấy phépbán hàng ở trong phòng sản xuất

1. Đối với hàng hóa thông thường, thông dụng,sẵn bao gồm trên thị trường, đã làm được tiêu chuẩn chỉnh hóa và được bh theo quy địnhcủa nhà thêm vào thì không yêu cầu nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng của nhàsản xuất hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trịtương đương.

2. Đối với sản phẩm & hàng hóa đặc thù, phức hợp cần gắnvới trách nhiệm trong phòng sản xuất vào việc cung ứng các dịch vụ sau buôn bán hàngnhư bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, thứ tư sửa chữa và những dịchvụ tương quan khác thì trong hồ sơ mời thầu có thể yêu mong nhà thầu tham dự thầuphải hỗ trợ giấy phép bán sản phẩm của nhà tiếp tế hoặc giấy chứng nhận quan hệđối tác hoặc tư liệu khác có mức giá trị tương đương. Trường hợp trong làm hồ sơ dựthầu, làm hồ sơ đề xuất, bên thầu không thêm kèm bản chụp (scan) bản thảo bán hàngcủa nhà cấp dưỡng hoặc giấy ghi nhận quan hệ công ty đối tác hoặc tư liệu khác tất cả giátrị tương đương thì bên thầu phải phụ trách làm rõ, bổ sung cập nhật trong quátrình nhận xét hồ sơ dự thầu. Bên mời thầu phải gồm trách nhiệm đón nhận tàiliệu bổ sung do bên thầu gửi mang lại để đánh giá. Công ty thầu chỉ được trao đúng theo đồngsau khi vẫn đệ trình đến chủ đầu tư giấy phép bán hàng của nhà cung cấp hoặcgiấy ghi nhận quan hệ công ty đối tác hoặc tư liệu khác có mức giá trị tương đương.

3. Trường hợp trong nội dung giấy phép bánhàng của nhà sản xuất hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác hoặc tư liệu kháccó giá trị tương đương chưa đáp ứng đầy đủ các Điều kiện theo yêu mong của hồ sơmời thầu thì bên mời thầu đề nghị yêu ước nhà thầu nắm rõ về các nội dung này đểcó vừa đủ thông tin ship hàng việc nhận xét hồ sơ dự thầu nhưng mà không được một số loại ngayhồ sơ dự thầu ở trong phòng thầu.

4. Ngôi trường hợp các nhà sản xuất, những đại lý,nhà phân phối cố ý không hỗ trợ cho đơn vị thầu giấy phép bán hàng hoặc giấychứng nhận quan hệ công ty đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương mà khôngcó nguyên nhân chính đáng, không tuân thủ các luật của luật pháp về thương mại vàcạnh tranh, dẫn cho tạo lợi thế hoặc chế tác sự độc quyền mang đến nhà thầu không giống thì nhàthầu buộc phải kịp thời phản ảnh đến bộ Kế hoạch với Đầu bốn và cỗ Công Thương để kịpthời xử lý.

Điều 12. Tổ chức thựchiện

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành nói từngày 15 tháng 8 năm 2016.

2. Căn cứ tình trạng thực tế, Cục thống trị đấuthầu, cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư có thể chỉnh sửa những biểu mẫu dưới dạng webformtrên khối hệ thống nhằm chế tạo ra Điều kiện tiện lợi hơn cho những bên thâm nhập vào hoạtđộng chắt lọc nhà thầu qua mạng, giảm giấy tờ thủ tục hành chính, thỏa mãn nhu cầu yêu mong củacác nhà tài trợ, tăng cường hơn nữa tính cạnh tranh, công bằng, tách biệt vàhiệu quả tài chính trong đấu thầu, đồng thời bảo đảm an toàn hiệu quả công tác quản lýnhà nước về đấu thầu.

Xem thêm: Top 18 Trò Chơi Cho Học Sinh Thcs, Trò Chơi Đầu Năm Học 2021

3. Những Bộ, phòng ban ngang Bộ, phòng ban thuộcChính phủ, cơ quan khác ngơi nghỉ Trung ương, Ủy ban nhân dân những cấp cùng tổ chức, cánhân gồm liên quan phụ trách thi hành Thông tứ này. Trong quy trình thựchiện, nếu bao gồm vướng mắc, đề nghị các Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ, ban ngành khác sống Trung ương, Ủy ban nhân dân những cấp cùng tổ chức, cá nhân cóliên quan gửi ý kiến về cỗ Kế hoạch cùng Đầu bốn để kịp thời phía dẫn./.

Nơi nhận: - những Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy Ban của Quốc hội; - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng chủ yếu phủ; - tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm cạnh bên nhân dân về tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - cơ quan Trung ương của những đoàn thể; - Sở chiến lược và Đầu tư những tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương; - Cục khám nghiệm văn phiên bản QPPL (Bộ tư pháp); - Công báo; - Cổng TTĐT chính phủ; - Cổng TTĐT kế hoạch và Đầu tư; - các đơn vị thuộc bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Lưu: VT, cục QLĐT (H. 300).

kimsa88
cf68