Thông tư 36/2018/tt-bct

     
bắt tắt ngôn từ VB nơi bắt đầu Tiếng Anh hiệu lực thực thi hiện hành VB tương quan Lược đồ văn bản MIX tải về
Đăng nhập tài khoản adstech.vn với đăng cam kết sử dụng phần mềm tra cứu giúp văn bản.

Bạn đang xem: Thông tư 36/2018/tt-bct

">Theo dõi hiệu lực thực thi VB
chia sẻ qua:
*
*

đăng nhập thông tin tài khoản gói giờ đồng hồ Anh hoặc nâng cấp để thiết lập file. Nếu quý khách chưa xuất hiện tài khoản, vui mừng đăng ký tại đây!

BỘ CÔNG THƯƠNG

-------------

Số:  15/2019/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 26 mon 8 năm 2019


THÔNG TƯ

Sửa đổi Khoản 1 với Khoản 4 Điều 12 của Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của cục trưởng bộ Công Thương quy định trình tự, giấy tờ thủ tục cấp, thu hồi giấy phép chuyển động điện lực

-------------


Căn cứ vẻ ngoài Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của qui định Điện lực ngày trăng tròn tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 mon 10 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một trong những điều của khí cụ Điện lực và điều khoản sửa đổi, bổ sung một số điều của vẻ ngoài Điện lực; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của cơ quan chính phủ sửa đổi một số trong những Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh ở trong phạm vi làm chủ nhà nước của bộ Công Thương;


Theo ý kiến đề xuất của cục trưởng viên Điều tiết năng lượng điện lực,

Bộ trưởng cỗ Công Thương phát hành Thông tứ sửa thay đổi Khoản 1 với Khoản 4 Điều 12 Thông bốn số 36/2018/TT-BCT ngày 16 mon 10 năm 2018 của bộ trưởng cỗ Công Thương cơ chế trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép vận động điện lực,


Điều 1. Sửa thay đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 của Thông bốn số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của cục trưởng bộ Công Thương dụng cụ trình tự, giấy tờ thủ tục cấp, thu hồi giấy phép vận động điện lực
1. Sửa thay đổi Khoản 1 Điều 12 như sau:“1. Giấy phép vận động điện lực bị tịch thu trong trường hợp đơn vị điện lực vi phạm luật Điều 37 mức sử dụng Điện lực.”.
2. Sửa đổi Khoản 4 Điều 12 như sau:“4. Trình trường đoản cú ra quyết định tịch thu giấy phép vận động điện lựca) ngôi trường hợp đơn vị chức năng điện lực vi phạm luật Điều 37 pháp luật Điện lực và phòng ban ra đưa ra quyết định xử phạt cũng là cơ quan cấp thủ tục phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp chứng từ phép hoạt động điện lực có trọng trách ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đồng thời với đưa ra quyết định xử phạt;b) trường hợp đơn vị chức năng điện lực phạm luật Điều 37 chế độ Điện lực và cơ sở ra quyết định xử phạt không hẳn là cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, ban ngành ra quyết định xử phạt phải thông tin bằng văn bản để cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trọng trách ra quyết định tịch thu giấy phép chuyển động điện lực. Trường hòa hợp không tịch thu giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép chuyển động điện lực gồm trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản (nêu rõ lý do) mang đến cơ quan liêu ra ra quyết định xử phạt.”.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này còn có hiệu lực thi hành từ ngày 15 mon 10 năm 2019
Điều 3. Tổ chức thực hiện Cục Điều tiết năng lượng điện lực có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai thi hành Thông bốn này. Trong quy trình thực hiện, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh nặng nề khăn, vướng mắc về cỗ Công Thương để xem xét, giải quyết./.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Một Cuốn Sách Mà Em Yêu Thích, Chia Sẻ Về Một Cuốn Sách Mà Em Yêu Thích (12 Mẫu)


Nơi nhận:

-Văn chống Quốc hội;- Văn phòng quản trị nước;- Văn phòng chủ yếu phủ;

-Văn phòng Tổng túng thư;- văn phòng công sở TƯ và những Ban của Đảng;

-Thủ tướng, các Phó Thủ tướng bao gồm phủ;

-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ban ngành thuộc chủ yếu phủ;

-UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

-Sở công thương nghiệp tỉnh, tp trực thuộc TƯ;

-Viện Kiểm giáp Nhân dân buổi tối cao;

-Tòa án Nhân dân về tối cao;

-Bộ trưởng, các Thứ trưởng cỗ Công Thương;

-Cục bình chọn văn bạn dạng QPPL (Bộ tứ pháp);

-Công báo;

-Kiểm toán đơn vị nước;

-Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

-Lưu: VT, PC, ĐTĐL.

BỘ TRƯỞNG

Trần Tuấn Anh


Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đã biết
phấn kích đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để xem Số công báo. Nếu chưa xuất hiện tài khoản người tiêu dùng đăng cam kết tại đây!
Số hiệu: 15/2019/TT-BCT Ngày đăng công báo: Đã biết
vui tươi đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để coi Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản khách hàng đăng ký kết tại đây!
vui mừng đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để coi Ngày không còn hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản người sử dụng đăng ký kết tại đây!
Áp dụng: Đã biết
vui mắt đăng nhập thông tin tài khoản để coi Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản người tiêu dùng đăng cam kết tại đây!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cấp để xem triệu chứng hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản khách hàng đăng ký tại đây!
Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực

Tóm tắt văn bản

Sửa đổi trình trường đoản cú ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Theo đó, sửa đổi phương pháp về trình trường đoản cú ra quyết định thu hồi giấy phép vận động điện lực, gắng thể:

Trong trường hợp đơn vị chức năng điện lực vi phạm luật Điều 37 biện pháp Điện lực và cơ sở ra quyết định xử phạt cũng là cơ quan cấp chứng từ phép chuyển động điện lực, cơ quan cấp thủ tục phép vận động điện lực có trọng trách ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đồng thời với đưa ra quyết định xử phạt.

Bên cạnh đó, ngôi trường hợp đơn vị chức năng điện lực vi phạm Điều 37 phương tiện Điện lực và cơ sở ra quyết định xử phạt chưa phải là cơ quan cấp thủ tục phép chuyển động điện lực, cơ sở ra quyết định xử phân phát phải thông tin bằng văn phiên bản để cơ quan cấp chứng từ phép vận động điện lực có trách nhiệm ra quyết định thu hồi giấy phép chuyển động điện lực.

Xem thêm: Lý Thuyết Hình Chữ Nhật Là Tứ Giác Có, Định Nghĩa, Tính Chất Về Hình Chữ Nhật Chi Tiết

Trường phù hợp không thu hồi giấy phép vận động điện lực, cơ quan cấp giấy phép vận động điện lực bao gồm trách nhiệm trả lời bằng văn bản (nêu rõ lý do) đến cơ quan ra quyết định xử phạt.