TÌM VÀ THAY THẾ TRONG WORD

     
Word mang lại adstech.vn 365 Word đến web Word 2021 Word 2019 Word năm nhâm thìn Word 2013 Word 2010 Word 2007 Word Starter 2010 coi thêm...Ít hơn
*

Mẹo: đoạn clip không cần bằng ngữ điệu của bạn? Hãy thử lựa chọn Phụ đề bỏ ra tiết

*
.

Bạn đang xem: Tìm và thay thế trong word

Đi cho tới Trang >Thay chũm hoặc nhấn Ctrl+H.

*

Trong hộp Tìm gì, nhập từ bỏ hoặc cụm từ bạn muốn định vị.

Nhập văn bạn dạng mới của người tiêu dùng trong hộp Thay thế.

Chọn Tìm tiếp cho tới khi bạn thấy từ bạn thích cập nhật.

Chọn Thay thế. Để update tất cả các phiên phiên bản cùng một lúc, nên chọn lựa Thay nạm tất cả.

*

Đối với các tùy chọn khác, hãy coi mục kiếm tìm và sửa chữa văn bản


Tìm và sửa chữa thay thế văn bạn dạng cơ bản

Ở góc bên trên bên đề nghị của tài liệu, trong vỏ hộp tìm tìm

*
, nhập từ bỏ hoặc cụm từ bạn muốn tìm với Word vẫn tô sáng toàn bộ các phiên bản của từ hoặc cụm từ trong cục bộ tài liệu.

Để thay thế văn bản đã search thấy:

Chọn kính lúp, kế tiếp chọn Thay thế.

*

Trong hộp Thay thay bằng, nhập văn bạn dạng thay thế.

Chọn Thay cố tất cả hoặc Thay thế.


Mẹo: 

Bạn cũng có thể mở phòng Tìm và gắng thế cơ bản bằng phím tắt CONTROL + H.

Khi bạn thay thế sửa chữa văn bản, bạn có thể chọn Thay thế thay bởi Thay nuốm tất cả. Như vậy, chúng ta có thể xem lại từng mục trước khi thay thế.


Tìm văn phiên bản có định dạng nắm thể

Bạn hoàn toàn có thể tìm văn phiên bản có định dạng quánh biệt, chẳng hạn như in đậm hoặc sơn sáng bằng phương pháp sử dụng thực đơn Định dạng.

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

Chọn cài đặt , rồi chọn Tìm & thay thế sửa chữa nâng cao.


Lưu ý: 

Chọn mũi thương hiệu ở bên dưới cùng của vỏ hộp thoại Tìm và ráng thế nhằm hiển thị tất cả các tùy chọn.


Trên menu Định dạng, nên lựa chọn tùy chọn bạn muốn.

Nếu hộp thoại trang bị hai mở ra, nên chọn các tùy chọn chúng ta muốn, rồi chọn OK.

Trong hộp thoại Tìm và cầm thế, chọn Tìm tiếp hoặc Tìm tất cả.


Tìm văn bạn dạng có định dạng ví dụ và sửa chữa thay thế định dạng

Bạn có thể tìm và thay thế sửa chữa văn phiên bản có định dạng quánh biệt, chẳng hạn như in đậm hoặc đánh sáng bằng cách sử dụng thực đơn Định dạng.

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

Chọn thiết lập , rồi chọn Tìm & sửa chữa thay thế nâng cao.

Ở phía trên cùng của hộp thoại, chọn Thay thế.


Lưu ý: 

Chọn mũi thương hiệu ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và cố gắng thế nhằm hiển thị toàn bộ các tùy chọn.


Ở hộp Tìm gì, nhập văn bản bạn muốn tìm.

Trên menu Định dạng, hãy lựa chọn định dạng bạn muốn tìm.

Nếu hộp thoại đồ vật hai mở ra, nên chọn các tùy chọn bạn muốn, rồi lựa chọn OK.

Chọn trong hộp lân cận Thay vậy bằng.

Trên thực đơn Định dạng, chọn định dạng gắng thế. Nếu như hộp thoại sản phẩm công nghệ hai xuất hiện, nên chọn các định dạng chúng ta muốn, rồi lựa chọn OK.

Chọn Thay thế, Thay cụ tất cả hoặc Tìm tiếp.


Tìm lốt phân đoạn, dấu ngắt trang hoặc những ký tự đặc trưng khác

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, nên lựa chọn kính lúp.

Chọn thiết lập , rồi chọn Tìm & thay thế nâng cao.

Xem thêm: Bộ Giáo Án Lớp 2 Cả Năm Mới Nhất, Giáo Án Lớp 2 Cả Năm 2020


Lưu ý: 

Chọn mũi thương hiệu ở phía bên dưới cùng của hộp thoại Tìm và rứa thế nhằm hiển thị tất cả các tùy chọn.


Trên thực đơn Đặc biệt, chọn cam kết tự quan trọng đặc biệt mà bạn có nhu cầu tìm.

*

Chọn Tìm tiếp.


Tìm và sửa chữa dấu phân đoạn, vết ngắt trang hoặc các ký tự đặc trưng khác

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy lựa chọn kính lúp.

Chọn thiết lập , rồi chọn Tìm & thay thế nâng cao.


Lưu ý: 

Chọn mũi thương hiệu ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và nỗ lực thế để hiển thị toàn bộ các tùy chọn.


Ở đầu hộp thoại Tìm và cố gắng thế, chọn cầm cố thế, rồi chọn trong vỏ hộp Tìm gì tuy nhiên không nhập bất kể thứ gì sinh hoạt đó. Sau này, lúc bạn chọn 1 ký tự sệt biệt, Word sẽ tự động hóa đặt mã cam kết tự vào hộp cho bạn.


Lưu ý: Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và vắt thế nhằm hiển thị tất cả các tùy chọn.


Trên menu Đặc biệt, chọn cam kết tự quan trọng đặc biệt mà bạn có nhu cầu tìm.

Chọn trong vỏ hộp Thay nạm bằng.

Trên menu Đặc biệt, chọn ký kết tự đặc biệt quan trọng mà bạn có nhu cầu sử dụng để thế thế.

Chọn Thay thế hoặc Tìm tiếp.


Sử dụng ký kết tự thay mặt đại diện để tra cứu và sửa chữa văn bản

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, nên chọn kính lúp.

Chọn setup , rồi lựa chọn Tìm & sửa chữa thay thế nâng cao.

Chọn hộp kiểm Sử dụng cam kết tự đại diện.

Nếu chúng ta không thấy vỏ hộp kiểm Sử dụng cam kết tự đại diện, nên lựa chọn

*
.

Chọn thực đơn Đặc biệt, chọn ký kết tự đại diện, rồi nhập thêm văn bản bất kỳ trong vỏ hộp Tìm gì.

*

Chọn Tìm tiếp.


Mẹo: 

Để hủy quăng quật tìm kiếm vẫn thực hiện, dấn

*
+ PERIOD.

Bạn cũng rất có thể nhập trực tiếp ký tự thay mặt đại diện vào hộp Tìm gì cầm vì chọn một mục trường đoản cú menu bật lên Đặc biệt.

Để kiếm tìm kiếm ký tự được khẳng định là cam kết tự đại diện, hãy nhập vệt xuyệc ngược () trước cam kết tự đó. Ví dụ: nhập ? nhằm tìm dấu hỏi.

Bạn có thể sử dụng vết ngoặc đơn để nhóm các ký tự đại diện thay mặt và văn bản, cũng tương tự để biểu lộ thứ tự đánh giá. Ví dụ: kiếm tìm kiếm để tìm "presorted" cùng "prevented".

Bạn có thể tìm kiếm cụm và sử dụng ký tự thay mặt đại diện để thay thế sửa chữa chuỗi tìm kiếm kiếm bởi cụm được bố trí lại. Ví dụ: nhập (Newman) (Belinda) vào vỏ hộp Tìm gì cùng 2 1 vào hộp Thay thay bằng. Word sẽ tìm "Newman Belinda" và thay thế sửa chữa bằng "Belinda Newman".


Để sửa chữa thay thế văn bản đã tìm kiếm thấy:

Chọn tab Thay thế, rồi lựa chọn hộp Thay thay bằng.

Chọn Đặc biệt, chọn ký tự đại diện, rồi nhập thêm văn bản bất kỳ trong hộp Thay cố gắng bằng.

Chọn Thay cố kỉnh tất cả, Thay thế hoặc Tìm tiếp.


Mẹo: Khi bạn sửa chữa văn bản, bạn cũng có thể chọn Thay thế thay vị Thay gắng tất cả. Bằng phương pháp đó chúng ta cũng có thể xác dấn từng sửa chữa thay thế để đảm bảo an toàn sự bao gồm xác.


Ký từ bỏ đại điện bạn cũng có thể sử dụng

Bạn có thể tinh chỉnh tra cứu kiếm bằng cách sử dụng ngẫu nhiên ký tự đại diện nào sau đây.

Để tìm

Sử dụng

Ví dụ:

Ký tự solo bất kỳ

?

s?t vẫn tìm "sat" và "set."

Chuỗi ký tự bất kỳ

*

s*d sẽ tìm "sad" và "started".

Một trong các ký tự được chỉ định

< >

wn vẫn tìm "win" cùng "won."

Mọi ký kết tự 1-1 trong phạm vi này

<->

ight đang tìm "right" với "sight" cùng "tight".

Phạm vi phải có thứ tự tăng dần.

Xem thêm: Công Nghệ 11 Bài 1 Trắc Nghiệm, Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 1 (Có Đáp Án)

Bất kỳ ký kết tự đối kháng nào, ngoại trừ các ký tự bên phía trong dấu ngoặc vuông

mst đang tìm "mist" cùng "most" nhưng không hẳn là "mast".

Bất kỳ ký kết tự đối kháng nào, nước ngoài trừ những ký tự vào phạm vi bên phía trong dấu ngoặc vuông

kimsa88
cf68