Toán lớp 4 trang 64 mét vuông

     
- Chọn bài -Nhân với số có một chữ sốTính chất giao hoán của phép nhânNhân cùng với 10, 100, 1000,...Chia mang đến 10, 100, 1000,...Tính chất phối hợp của phép nhânNhân cùng với số gồm tận cùng là chữ số 0Đề -xi-mét vuôngMét vuông trang 64Nhân một vài tự nhiên với cùng một tổngNhân một số trong những với một hiệuLuyện tập trang 68Nhân với số gồm hai chữ sốLuyện tập trang 69Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11Nhân cùng với số có bố chữ sốNhân cùng với số có tía chữ số (tiếp theo)Luyện tập trang 74Luyện tập tầm thường trang 75

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 4: tại đây

Sách giải toán 4 mét vuông trang 44 giúp đỡ bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 4 để giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận phải chăng và vừa lòng logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Bài 1 (trang 65 SGK Toán 4): Viết theo mẫu:ĐọcViết
Chín trăm chín mươi mét vuông990m2
Hai nghìn ko trăm linh năm mét vuông
1980m2
8600dm2
Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông

Lời giải:

ĐọcViết
Chín trăm chín mươi mét vuông990m2
Hai nghìn ko trăm linh năm mét vuông2005m2
Một ngàn chín trăm tám mươi mét vuông1980m2
Tám nghìn sáu trăm đề-xi-mét vuông8600dm2
Hai mươi tám ngàn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông28911cm2
Bài 2 (trang 65 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m2 = ….dm2

400 dm2 = ….m2

100dm2 = …m2

2110 m22= …dm2

1m2 = …cm2

15m2 = ….cm2

10 000 cm2 = …m2

1dm22cm2 = …cm2

Lời giải:

1m2 = 100 dm2

400 dm2 = 4 m2

100dm2 = 1 mét vuông

2110 mét vuông = 211000 dm2

1m2 = 10000 cm2

15m2 = 150 000cm2

10 000 cm2 = 1 mét vuông

1dm22cm2 = 1002 cm2

Bài 3 (trang 65 SGK Toán 4): Để lát nền 1 căn phòng, người ta đã áp dụng hết 200 viên gạch hình vuông vắn có cạnh 30cm. Hỏi ngôi nhà đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích s phần mạch xi măng không xứng đáng kể?

Lời giải:


diện tích của một viên gạch men lát nền là:

30 x 30 = 900 (cm2)

diện tích căn chống là:

900 x 200 = 180000 (cm2) = 18 m2

Đáp số 18m2

30 x 30 = 900 (cm2)

900 x 200 = 180 000 (cm2) tốt 18 m2

Bài 4 (trang 65 SGK Toán 4): Tính diện tích s của miếng bìa có các form size theo hình vẽ dưới đây:

*