Trắc nghiệm bài 1 lịch sử 12

     

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12 bài bác 1 (có đáp án): trơ khấc tự trái đất sau chiến tranh (phần 2)

Câu 16: Đặc điểm nhấn của đơn chiếc tự quả đât mới được hình thành trong số những năm sau Chiến tranh trái đất thứ II ?

A. Là một trật tự trái đất được tùy chỉnh cấu hình trên cơ sở những nước tư bạn dạng thắng trận áp để quyền thống trị dối với các nước bại trận.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm bài 1 lịch sử 12

B. Là 1 trong trật tự nạm giới hoàn toàn do công ty nghĩa tư bản thao túng.

C. Là 1 trật tự nhân loại có sự phân đường triệt nhằm giữa nhì phe : xóm hội chủ nghĩa cùng Tư phiên bản chủ nghĩa.

D. Là 1 trong những trật tự quả đât được tùy chỉnh cấu hình trên cơ sở những nước thắng trận thuộc nhau bắt tay hợp tác để thống trị, tách lột những nước bạỉ ữận và những dân tộc trực thuộc địa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 17: ảnh hưởng tác động của kế hoạch Mác-san đối với tình hình quả đât ?

A. Mĩ đang mở rộng ảnh hưởng ở châu Âu, bức tốc khống chế những nước tư bản Đồng minh.

B. Các nước tư bản Tây Âu có điều kiện (vốn) để hồi phục nền kinh tế tài chính sau chiến tranh.

C. Khiến cho sự trái lập về tài chính giữa 2 khối nước Tây Âu Tư phiên bản chủ nghĩa với Đông Âu xã hội nhà nghĩa.

D. Tẩt cả các ý con kiến trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 18: Theo thoả thuận của hội nghị Pốt-xđam, nước Đức trợ thì thời tạo thành mấy khu vực quân quản lí ?

A. 2B. 3C. 4D. 5

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


A. Nước Đức phải gật đầu đồng ý tình trạng trường thọ hai đơn vị nước cùng với hai chế độ chính trị và nhỏ đường cải cách và phát triển khác nhau.

B. Nước Đức phải gật đầu đồng ý sự chiếm phần đóng lâu dài của Quân nhóm Đồng minh trên nước nhà mình.

C. Nước Đức đề nghị trở thành một non sông thống nhất, hoà bình, dân nhà và tàn phá tận gốc chủ nghĩa phát xít.

D. Nước Đức sẽ biến đổi một giang sơn độc lập, thống nhất, dân công ty và trung lập.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 20: trơ thổ địa tự nhân loại mới sau Chiến tranh nhân loại thứ II được hình thành, trong thời gian nào ?

B. Từ năm 1945- 1947.

C. Từ thời điểm năm 1945 -1946.

D. Từ năm 1946 - 1949.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


A. Tại Oa-sinh-tơn (Mĩ).

B. Tại I-an-ta (Liên Xô).

C. Tại Pôt-xđam (Đức).

D. Trên Luân Đôn (Anh).

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 22: Để ngừng nhanh cuộc chiến tranh ở châu Âu cùng châu Á - tỉnh thái bình Dương, cha cường quốc vẫn thống nhất mục tiêu gì?

A. Sừ dụng bom nguyên tự để hủy hoại phát xít Nhật.

B. Hồng quân Liên Xô nhanh lẹ tấn công vào tận sào huyệt của phân phát xít Đức nghỉ ngơi Bec-lin.

C. Tàn phá tận gốc công ty nghĩa phát xít Đức với quân phiệt Nhật.

D. Tất cả các mục tiêu trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 23: bố cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh thống nhất thành lập Liên phù hợp Quốc tại họp báo hội nghị nào?

A. Họp báo hội nghị Ianta - Liên Xô (2 - 1945).

B. Họp báo hội nghị Xanphranxicô - Mĩ (4 - 6 - 1945).

C. Họp báo hội nghị Pôtxđam - Đức (7 - 8 -1945).

Xem thêm: An Toàn Giao Thông Ở Nông Thôn: Thực Trạng Tai Nạn Giao Thông Hiện Nay ?

D. Họp báo hội nghị Tế hê ran - Iran (2 - 1943).

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 24: Nhiệm vụ gia hạn hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa những dân tộc trên cơ sờ tôn kính độc lập, hòa bình của các dân tộc và triển khai hợp tác nước ngoài về khiếp tế, văn hoá, buôn bản hội và nhân đạo là trách nhiệm chính của:

A. Liên hợp châu Âu

B. Họp báo hội nghị I-an-ta.

C. ASEAN.

D. Phối hợp quốc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 25: biệt lập tự nhân loại mới theo khuôn khổ ra quyết định Hội nghị I-an-ta có những nước nào?

A. Liên Xô, Anh. Pháp, Mĩ.

B. Liên Xô, Mĩ, Anh.

C. Liên Xô, Anh, Pháp. Mĩ. Trung Quốc.

D. Anh, Pháp, Mĩ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 26: họp báo hội nghị Pốt-xđam đưọrc tập trung vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Mon 7 năm 1945. Ở Liên Xô.

B. Tháng 8 năm 1945. Ở Mĩ.

C. Mon 10 năm 1945. Ở Đức.

D. Tháng 7 năm 1945. Ở Đức.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 27: Theo tinh thần Hội nghị Pốt-xđam. Vùng tây-bắc và vùng phía phái mạnh nước Đức vị nước nào chiếm phần đóng?

A. Anh chiếm phần vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm vùng phía Nam.

B. Trung quốc chiếm vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm vùng phía Nam.

C. Liên Xô chiếm vùng Tây Bẳc, Pháp chiếm vùng phía Nam.

D. Pháp chỉ chiếm vùng Tây Bẳc, Liên Xô chỉ chiếm vùng phía Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 28: Nước cùng hòa Liên bang Đức được thành lập vào thời hạn nào?

A. Tháng 9 năm 1949.

B. Tháng 9 năm 1949.

C. Tháng 10 năm 1949.

D. Tháng 8 năm1948.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 29 :Sự khiếu nại nào dẫn đến thành lập nước cùng hòa Liên bang Đức?A. Nước Đức được trọn vẹn thống nhất.

B. Nước Đức đã tiêu diệt tận gốc công ty nghĩa vạc xít.

C. Mĩ, Anh, Pháp thích hợp nhất những vùng chiếm đóng.

D. Toàn bộ các sự kiện trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

(Giải thích: SGK 12, trang 8)


Câu 30: bên nước cộng hòa Dân nhà Đức được thành lập vào thời hạn nào?A. Tháng 9 năm 1949.

B. Tháng 12 năm 1949.

C. Tháng 10 năm 1949.

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Phân Tích Bức Tranh Phố Huyện Lúc Về Đêm Khuya Chi Tiết

D. Tháng một năm 1950.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


❮ bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục và đào tạo cấp 1, 2
giáo dục cấp 3