Trắc nghiệm giáo dục công dân 12

     

adstech.vn xin phép được gửi đến bạn phát âm tuyển tập 1000 thắc mắc trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 lựa chọn lọc, bao gồm đáp án cùng với các thắc mắc được biên soạn theo bài xích học đầy đủ các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao giúp đỡ bạn ôn thi THPT non sông môn GDCD đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm giáo dục công dân 12

*

Mục lục câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12

(mới) Bộ thắc mắc trắc nghiệm GDCD lớp 12 ôn thi THPT đất nước năm 2021

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 bài 1 (có đáp án)

Câu 1. quy định là luật lệ xử sự chung, được áp dụng đối với cả mọi tín đồ là thể hiện đặc thù nào sau đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính phổ cập.

C. Tính rộng rãi.

D. Tính nhân văn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 2. điều khoản do nhà nước ban hành và bảo đảm an toàn thực hiện

A. Bằng quyền lực tối cao Nhà nước.

B. Bởi chủ trương trong phòng nước.

C. Bằng cơ chế của công ty nước.

D. Bằng uy tín ở trong phòng nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 3. luật pháp không quy định về những vấn đề nào sau đây ?

A. Phải làm B. Được làm.

C. đề nghị làm D. Ko được làm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 4. giữa những đặc trưng của luật pháp thể hiện ở

A. Tính quyền lực, đề nghị chung.

B. Tính hiện nay đại.

C. Tính cơ bản.

D. Tính truyền thống.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 5. pháp luật mang thực chất xã hội bởi vì pháp luật

A. Bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.

B. Bởi Nhà nước ban hành.

C. Luôn luôn tồn trên trong đa số xã hội.

D. Bội phản ánh ích lợi của thống trị cầm quyền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 6. Để quản lí thôn hội, công ty nước cần thực hiện phương tiện đặc trưng nhất nào dưới đây?

A. Luật pháp B. Giáo dục.

C. Thuyết phục D. Tuyên truyền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 7. luật pháp quy định về những vấn đề được làm, câu hỏi phải làm cho và những việc nào bên dưới đây?

A. Không được gia công B. Tránh việc làm.

C. Yêu cầu làm D. đã làm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 8. điều khoản có tính quy phạm phổ biến, vì điều khoản được áp dụng

A. Vào mọi nghành nghề dịch vụ của cuộc sống xã hội.

B. Trong một số lĩnh vực quan trọng.

C. đối với người vi phạm

D. đối với người chế tạo kinh doanh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 9. ngôn từ của toàn bộ các văn phiên bản pháp pháp luật đều buộc phải phù hợp, ko được trái với Hiến pháp là thể hiện đặc thù nào sau đây của pháp luật?

A. Tính xác định nghiêm ngặt về mặt hình thức.

B. Tính quy phạm phổ biến.

C. Tính tương xứng về mặt nôi dung.

D. Tính đề xuất chung.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 10. các quy phi pháp luật vày Nhà nước phát hành phù đúng theo với công dụng của thống trị cầm quyền là thể hiện bản chất nào tiếp sau đây của phâp luật?

A. Thực chất xã hội.

B. Thực chất giai cấp.

C. Thực chất nhân dân.

D. Bản chất dân tộc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 11. luật pháp có tính quyền lực, đề xuất chung, tức là quy định yêu cầu đối với

A. Mọi người từ 18 tuổi trở lên.

B. Mọi cá thể tổ chức.

C. Mọi đối tượng người tiêu dùng cần thiết.

D. Phần nhiều cán bộ, công chức.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 12. luật pháp phản ánh gần như nhu cầu, ích lợi của giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xóm hội là thể hiện thực chất nào sau đây của pháp luật?

A. Thực chất xã hội.

B. Bản chất giai cấp.

C. Bản chất nhân dân.

D. Bản chất hiện đại.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 13. Quy định trong các văn phiên bản diễn đạt thiết yếu xác, một nghĩa để mọi bạn đều hiểu đúng với thực hiện và đúng là thể hiện đặc thù nào tiếp sau đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính xác định nghiêm ngặt về mặt hình thức.

C. Tính chặt chẽ và thuận lợi khi sử dụng.

D. Tính quần chúng nhân dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 14. khối hệ thống quy tắc xử xự chung vận dụng cho hầu hết cá nhân, tổ chức khi gia nhập vào những quan hệ xóm hội được gọi là

A. Chính sách B. Pháp luật.

C. Chủ trương D. Văn bản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 15. luật pháp mang bản chất giai cấp, vì lao lý do

A. Quần chúng. # ban hành.

B. đơn vị nước ban hành.

C. Chính quyền những cấp ban hành.

D. Các đoàn thể quần bọn chúng ban hành.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 bài 2 (có đáp án)

Câu 1. Thực hiện luật pháp là vượt trình vận động có mục đích tạo nên những mức sử dụng của pháp luật

A. đi vào cuộc sống.

B. Thêm bó cùng với thực tiễn.

C. Thân quen trong cuộc sống.

D. Có vị trí trong thực tiễn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 2. Thực hiện pháp luật là hành vi

A. Nhã ý của cá nhân, tổ chức.

B. Hòa hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

C. Trường đoản cú nguyện của gần như người.

D. Dân công ty trong xóm hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 3. Dấu hiệu nào dưới đây không nên là tín hiệu vi phi pháp luật ?

A. Không say mê hợp.

B. Lỗi.

C. Trái pháp luật.

D. Do tín đồ có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 4. vi phạm hành đó là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm những quy tắc nào dưới đây ?

A. Làm chủ nhà nước.

B. Bình an lao động.

C. Ký kết hợp đồng.

D. Công vụ công ty nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 5. có mấy hiệ tượng thực hiện luật pháp ?

A. Tứ hình thức.

B. Ba hình thức.

C. Hai hình thức.

D. Một hình thức.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 6. gồm mấy nhiều loại vi bất hợp pháp luật ?

A. Tư loại.B. Năm loại.

C. Sáu loại.D. Nhị loại.

Xem thêm: Con Gái Học Ngành Gì Không Sợ That Nghiệp Bạn Nên Biết, Học Ngành Gì Dễ Xin Việc

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 7. vi phạm luật dân sự là hành vi vi bất hợp pháp luật, xâm phạm tới

A. Những quan hệ tài sản và quan hệ giới tính nhân thân.

B. Những quan hệ kinh tế tài chính và quan hệ tình dục lao động.

C. Các quy tắc quản lý nhà nước.

D. Trơ thổ địa tự, bình an xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 8. phạm luật dân sự là hành động vi bất hợp pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản, sẽ là quan hệ

A. Sở hữu, phù hợp đồng.

B. Hành chính, mệnh lệnh.

C. Sản xuất, ghê doanh.

D. Lẻ loi tự, an toàn xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 9. Người nên chịu hình vạc từ là đề xuất chịu trách nhiệm

A. Hình sự.B. Hành chính.

C. Kỷ luật.D. Dân sự.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 10. hành vi xâm phạm tới quan hệ gia sản và dục tình nhân thân là

A. Vi phạm luật hành chính.

B. Phạm luật dân sự.

C. Vi phạm kinh tế.

D. Vi phạm quyền tác giả.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 11. tín đồ phải phụ trách hình sự có thẻ chịu

A. Hình phân phát tù.B. Phê bình.

C. Hạ bậc lương.D. Kiểm điểm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 12. Người tất cả hành vi vi phạm luật trật tự an toàn giao thông bắt buộc chịu trách nhiệm

A. Hành chính.B. Kỉ luật.

C. Bồi thường.D. Dân sự.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 13. Hành vi gian nguy cho xã hội, bị coi là tội phạm được luật pháp trong Bộ giải pháp Hình sự là hành vi vi phạm

A. Hình sự.

B. Hành chính.

C. Qui tắc quản lí làng hội.

D. Bình yên xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 14. Vi bất hợp pháp luật là hành vi không tồn tại dấu hiệu nào dưới đây ?

A. Trường đoản cú tiện.

B. Trái pháp luật.

C. Tất cả lỗi.

D. Do tín đồ có năng lượng trách nhiệm pháp lí thực hiện.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 15. hành động vi phi pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ lao động, quan hệ công vụ đơn vị nước là

A. Vi phạm kỷ luật.

B. Phạm luật hành chính.

C. Vi phạm nội quy cơ quan.

D. Vi phạm dân sự.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 bài bác 3 (có đáp án)

Câu 1. gần như công dân hầu hết được tận hưởng quyền với phải triển khai nghĩa vụ theo vẻ ngoài của lao lý là thể hiện công dân đồng đẳng về

A. Quyền với nghĩa vụ.

B. Quyền và trách nhiệm.

C. Nhiệm vụ và trách nhiệm.

D. Trọng trách và pháp lý.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 2. bất kì công dân như thế nào vi bất hợp pháp luật đều nên bị cách xử trí theo phương pháp của luật pháp là thể hiện bình đẳng về

A. Trách nhiệm pháp lý.

B. Quyền với nghĩa vụ.

C. Triển khai pháp luật.

D. Trách nhiệm trước Tòa án.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 3. Quyền và nhiệm vụ công dân không biến thành phân biệt vì chưng dân tộc, nam nữ và vị thế xã hội là diễn tả quyền bình đẳng nào dưới đây của công dân ?

A. đồng đẳng quyền với nghĩa vụ.

B. đồng đẳng về thành phần buôn bản hội.

C. đồng đẳng tôn giáo.

D. đồng đẳng dân tộc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 4. rất nhiều công dân khi tất cả đủ đk theo mức sử dụng của pháp luật đều phải sở hữu quyền marketing là biểu lộ công dân bình đẳng

A. Về quyền với nghĩa vụ.

B. Vào sản xuất.

C. Trong ghê tế.

D. Về đk kinh doanh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 5. nội dung nào tiếp sau đây không nói về công dân đồng đẳng về quyền và nhiệm vụ ?

A. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ đảm bảo Tổ quốc.

B. Công dân đồng đẳng về nghĩa vụ đóng góp vào quỹ từ bỏ thiện.

C. Công dân bình đẳng về nhiệm vụ đóng thuế.

D. Công dân bình đẳng về quyền bầu cử.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 6. một trong các những biểu hiện của đồng đẳng về quyền cùng nghĩa vụ

A. Ai cũng có quyền và nhiệm vụ như nhau.

B. Quyền công dân không bóc tách rời nghĩa vụ công dân.

C. Quyền và nghĩa vụ công dân là 1 trong những thể thống nhất.

D. đa số người đều phải sở hữu quyền ưu tiên như nhau.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 7. Trách nhiệm pháp lý được áp dụng nhằm mục tiêu mục đích

A. Thẳng thừng trừng trị nguời vi bất hợp pháp luật.

B. Buộc fan vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi vi bất hợp pháp luật.

C. Cảnh cáo những người khác để họ không vi phi pháp luật.

D. Tiến hành quyền công dân trong làng hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 8. ngẫu nhiên công dân làm sao vi phi pháp luật phần nhiều phải phụ trách về hành động vi phạm của mình và đề nghị bị xử trí theo phương tiện của điều khoản là bình đẳng về

A. Trọng trách pháp lý.

B. Quyền với nghĩa vụ.

C. Nghĩa vụ và trách nhiệm.

D. Trọng trách và thiết yếu trị.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 9. Công dân bình đẳng về quyền với nghĩa vụ tức là mọi công dân

A. đều phải sở hữu quyền như nhau.

B. đều sở hữu nghĩa vụ như nhau.

C. đều có quyền và nhiệm vụ giống nhau.

D. đều đồng đẳng về quyền với làm nghĩa vụ theo phép tắc của pháp luật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 10. ngẫu nhiên công dân nào, trường hợp đủ các điều kiện theo phương tiện của pháp luật đều sở hữu quyền học tập, lao động, tởm doanh. Điều này thể hiện

A. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ.

B. Công dân bình đẳng về quyền.

C. Công dân đồng đẳng về trách nhiệm.

D. Công dân đồng đẳng về mặt xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 11. Ngoài việc bình đẳng về tận hưởng quyền, công dân còn bình đẳng trong thực hiện

A. Nghĩa vụ.B. Trách nhiệm.

C. Công việc chung.D. Yêu cầu riêng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 12. Sau khi giỏi nghiệp Trung học phổ thông, A vào Đại học, còn B thì làm công nhân bên máy, nhưng lại cả hai vẫn bình thường với nhau. Vậy kia là bình đẳng nào tiếp sau đây ?

A. đồng đẳng về quyền cùng nghĩa vụ.

B. Bình đẳng về thực hiện nghĩa vụ công dân.

C. đồng đẳng về trách nhiệm đối với đất nước.

Xem thêm: Đêm Tháng Năm Chưa Nằm Đã Sáng Ngày Tháng Mười Chưa Cười Đã Tối

D. đồng đẳng về trách nhiệm với xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


❮ bài bác trướcBài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục cấp 3