Trắc nghiệm tin học 11 bài 4

     

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11 tất cả đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 tiên tiến nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm không thiếu thốn các nấc độ dấn biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hi vọng với tư liệu trắc nghiệm Tin học lớp 11 để giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và được điểm cao trong số bài thi trắc nghiệm môn Tin học 11


Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 3: kết cấu chương trình

Câu 1:Chọn câu phân phát biểu phải chăng nhất?

A. Khai báo hằng hay được sử dụng cho một giá trị tại mỗi thời điểm triển khai chương trình

B. Khai báo hằng còn xác định cả để tên và khai báo mang lại chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí

C. Trong Pascal, tất cả các biến chuyển trong chương trình đều có một cực hiếm tại từng thời điểm triển khai chương trình

D. Khai báo hằng còn xác minh cả mẫu mã của hằng

Trả lời:

Khai báo hằng hay được áp dụng cho đầy đủ giá trị lộ diện nhiều lần trong lịch trình và có mức giá trị không đổi trong chương trình. Khi Khai báo hằng còn khẳng định cả kiểu tài liệu của hằng.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 bài 4

Đáp án: D

Câu 2:Từ khóa USES dùng để:

A. Khai báo thương hiệu chương trình

B. Khai báo hằng

C. Khai báo biến

D. Khai báo thư viện

Trả lời:

Mỗi ngữ điệu lập trình thông thường có sẵn một số thư viện cung cấp một số chương trình thông dụng đã làm được lập sẵn. Để thực hiện chương trình đó cần khai báo thư viện đựng nó. Lấy một ví dụ trong Pascal từ bỏ khóa USES dùng để khai báo thư viện, trong C++ là trường đoản cú khóa # include.

Đáp án: D

Câu 3:Khai báo hằng như thế nào là đúng trong những khai báo sau:

A. Const A : 50;

B. CONst A=100;

C. Const : A=100;

D. Toàn bộ đều sai

Trả lời:Khai báo hằng hay được áp dụng cho số đông giá trị lộ diện nhiều lần trong chương trình. Cấu trúc khai báo hằng vào Pascal là: Const = ;

Đáp án: B

Câu 4:Phần thân chương trình bước đầu bằng ….và ngừng bằng …?

A. BEGIN…END.

B. BEGIN…END

C. BEGIN…END,

D. BEGIN…END;

Trả lời:

Phân thân lịch trình là hàng lệnh vào phạm vi được xác minh bởi cặp lốt hiệu mở đầu và xong tạo thành thân chương trình. Lấy ví dụ thân lịch trình trong Pascal là cặp từ bỏ khóa “ BEGIN…END.” .

Đáp án: A

Câu 5:Chọn câu vạc biểu hợp lý nhất?

A. Khai báo hằng thường được sử dụng cho một quý hiếm tại từng thời điểm thực hiện chương trình

B. Biến 1-1 là trở nên chỉ nhận các giá trị không thay đổi và mở ra nhiều lần trong chương trình

C. Khai báo hằng thường xuyên được sử dụng cho những giá trị không đổi và mở ra nhiều lần trong chương trình

D. Trong Pascal, tất cả các đổi mới trong chương trình đều phải có giá trị không đổi và mở ra nhiều lần trong chương trình

Trả lời:Khai báo hằng thường được áp dụng cho đa số giá trị lộ diện nhiều lần trong lịch trình và có mức giá trị không thay đổi trong chương trình.

Xem thêm: Quy Định Về Phụ Cấp Thâm Niên Vượt Khung ? Please Wait

Đáp án: C

*

Câu 6:Chọn câu vạc biểu hợp lý nhất?

A. Vào Pascal, toàn bộ các thay đổi trong chương trình đều phải đặt tên với khai báo mang lại chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí

B. Vào Pascal, toàn bộ các trở thành trong chương trình đều phải sở hữu một quý giá tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình

C. Khai báo hằng thường được sử dụng cho hình trạng của hằng

D. Biến solo là biến chỉ dấn kiểu của hằng

Trả lời:

Trong Pascal, tất cả các biến chuyển trong chương trình đều phải kê tên cùng khai báo cho chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí. Trở thành chỉ thừa nhận một cực hiếm tại từng thời điểm thực hiện chương trình được hotline là biến đơn.

Đáp án: A

Câu 7:Chọn câu phân phát biểu phù hợp nhất?

A. Vào Pascal, toàn bộ các biến đổi trong chương trình đều sở hữu giá trị không đổi và mở ra nhiều lần vào chương trình

B. Biến đối chọi là phát triển thành chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời điểm triển khai chương trình

C. Khai báo hằng hay được sử dụng cho để tên cùng khai báo đến chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí

D. Biến đối kháng là trở thành chỉ nhấn kiểu của hằng

Trả lời:

Biến chỉ nhấn một cực hiếm tại từng thời điểm thực hiện chương trình được điện thoại tư vấn là vươn lên là đơn.

Trong Pascal, toàn bộ các đổi thay trong chương trình đều phải để tên với khai báo mang lại chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí. đổi thay thường có giá trị chuyển đổi và xuất hiện thêm nhiều lần vào chương trình.

Đáp án: B

Câu 8:Xét chương trình Pascal dưới đây:

PROGRAM vi_du;

BEGIN Writeln ("Xin chao cac ban");

Writeln("Moi cac ban lam thân quen voi Pascal");

END.

Xem thêm: Hướng Dẫn Khai Tờ Khai Y Tế Đi Máy Bay Nội Địa Việt Nam, Mẫu Tờ Khai Y Tế Khi Đi Máy Bay

Chọn tuyên bố sai?

A. Khai báo tên công tác là vi du

B. Khai báo tên lịch trình là vi_du

C. Thân chương trình có hai câu lệnh

D. Chương trình không tồn tại khai báo hằng

Trả lời:

Khai báo tên lịch trình là vi_du. Có hai câu lệnh để mang ra screen hai câu:

‘ Xin chao cac ban

"Moi cac ban lam quen thuộc voi Pascal’

Chương không tồn tại khai báo hằng, biến, thư viện…

Đáp án: A

Câu 9:Chọn câu đúng trong những câu sau:

A. Vào phần khai báo, độc nhất thiết bắt buộc khai báo tên lịch trình để nhân thể ghi nhớ câu chữ chương trình

B. Mẫu khai báo tên lịch trình cũng là một dòng lệnh

C. Để sử dụng các chương trình lập sẵn trong số thư viện do ngôn ngữ lập trình cung cấp, cần khai báo những thư viện này vào phần khai báo

D. Ngữ điệu lập trình như thế nào có khối hệ thống thư viện càng lớn thì sẽ càng dễ viết chương trình

Trả lời:

+ vào phần khai báo, không tốt nhất thiết cần khai báo tên chương trình và mẫu khai báo tên công tác không là một trong những dòng lệnh vì các lệnh được tiến hành trong thân lịch trình → một số loại A. B.

+ chưa chắc ngữ điệu lập trình nào có khối hệ thống thư viện càng lớn thì sẽ càng dễ viết chương trình vì chưng nó còn nhờ vào vào ngôn ngữ, câu lệnh, tự khóa… của ngôn ngữ đó → các loại D

+ Để sử dụng các chương trình lập sẵn trong các thư viện do ngôn ngữ lập trình cung cấp, buộc phải khai báo những thư viện này vào phần khai báo