Unit 1 Lớp 12 Sách Mới Listening

     

Task 1. Listen lớn the conversation between Paul và Andrea và decide whether the statements are true (T) or false (F).


*
Bài khác

Before

I. BEFORE YOU LISTEN

Look at the picture below and describe what is happening in it.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 12 sách mới listening

(Nhìn vào hình dưới đây hãy biểu hiện điều gì sẽ xảy ra.)

*

Listen và repeat.

(Nghe với nhắc lại.)

flight /flaɪt/

reserved /rɪˈzɜːvd/

coach /kəʊtʃ/

rarely /ˈreə.li/

close-knit /ˌkləʊsˈnɪt/

spread out /spred/

leftovers /ˈleftˌəʊ.vər/

crowded /ˈkraʊ.dɪd/

Lời giải đưa ra tiết:

The picture shows the scene of the reunion of a family with a big meal. We can see the happy look on every family member’s face.

(Hình hình ảnh cho thấy cảnh đoàn tụ của một gia đình trong bữa tiệc lớn. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt của gần như thành viên vào gia đình.)


Task 1

II. WHILE YOU LISTEN 

Task 1. Listen khổng lồ the conversation between Paul và Andrea & decide whether the statements are true (T) or false (F). 

(Nghe đoạn hội thoại giữa Paul cùng Andrea, tiếp đến quyết định những câu tiếp sau đây đúng hay sai.)

 

T

F

1. Andrea can’t wait for her flight.

 

2. Paul is very excited about coming home.

 

 

3. Paul’s home is 280 kilometers from where they are now.

 

 

4. There are more children in Andrea’s family than in Paul’s.

 

 

5. When Andrea"s family get together, they often go out for dinner.

 

 

Lời giải bỏ ra tiết:

1. T

Andrea can’t wait for her flight.

(Andrea thiết yếu đợi chuyến bay.)

Thông tin: “I am sure. I’ve booked a flight tomorrow afternoon và I can"t wait.”

2. F

Paul is very excited about coming home.

(Paul cực kỳ hứng thú với bài toán trở về nhà.) 

Thông tin: “I haven"t decided yet. I"m still considering ....”

3. F

Paul’s home is 280 kilometers from where they are now.

(Nhà của Paul giải pháp nơi chúng ta ở hiện nay 280km.)

Thông tin: “Well, it"s not very important to me. My family lives about 180 kilometer from here. I usually take the train or the coach.”

4. T

There are more children in Andrea’s family than in Paul’s. 

(Gia đình của Andrea có tương đối nhiều con hơn mái ấm gia đình nhà Paul.)

Thông tin: Andrea’s family: 6 children, Paul’s family: three brothers và him.

5. T

When Andrea"s family get together, they often go out for dinner. 

(Khi mái ấm gia đình Andrea đoàn tụ , chúng ta thường bữa tối ở ngoài.)

Thông tin: “And there are too many people lớn cook for. So we kết thúc up going out khổng lồ dinner a lot. That"s also fun.”


Task 2


Task 2. Listen again and chú ý down two things that are different about Paul’s & Andrea’s families.


(Nghe lại và đánh dấu những điều biệt lập về gia đình họ.)

Phương pháp giải:

 Tapescript

Paul : p. ; Andrea : A

P: So Andrea, you"re going home for the holiday?

A: I am sure. I’ve booked a flight tomorrow afternoon và I can"t wait.

P: That sounds great.

A: What about you? Going home, too?

P: I haven"t decided yet. I"m still considering ....

A: Haven’t decided yet? Oh, you’re never going to lớn get a flight out of here. All the seats have been reserved by now I’m sure. It"s the holiday season, after nil.

P: Well, it"s not very important to me. My family lives about 180 kilometer from here. I usually take the train or the coach.

A: You don"t sound excited about it.

P: Well we are not really a very close-knit family. I have three brothers, and they"re spread out all over the place. We rarely get together as a family any more.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài 7 Trang 20 Sgk Hóa 8 Trang 20 Sgk Hóa Học 8

A: Well I try lớn get home as soon as possible. We’re a big family — there are six of us - children - so it"s always a lot of fun.

P: Six kids?

A: Yes. And we"re all really close. My brothers are married, so it makes for a very crowded trang chủ over the holiday. & there are too many people to cook for. So we over up going out to lớn dinner a lot. That"s also fun.

P: Well, at my home, my Mother loves khổng lồ cook so when we get home, she often cooks big meals. We have leftovers fur days. 

Tạm dịch:

P: Andrea, các bạn có dự định về bên trong kỳ nghỉ không?

A: chắc chắn rồi. Tôi vẫn đặt vé mang đến chuyến cất cánh vào chiều mai cùng tôi quan trọng đợi được nữa. 

P: thiệt tuyệt!

A: gắng còn bạn? chúng ta cũng về nhà chứ?

P: Tôi chưa quyết định được. Tôi vẫn đang cân nhắc.....

A: Chưa quyết định? Oh, bạn sẽ không khi nào có được một chuyến bay thoát khỏi đây. Tôi chắc chắn tất cả những chỗ ngồi đã được đặt trước lúc này bởi sẽ là mùa lễ.

P: Vâng, nó không phải rất quan trọng với tôi. Mái ấm gia đình tôi sống cách đây 180 km. Tôi hay đi tàu hoả hoặc xe buýt con đường dài.

A: bạn có vẻ không có hứng thú về nó.

P: Vâng, shop chúng tôi không thực sự là một mái ấm gia đình khăng khít. Tôi có bố anh em, và chúng đi mọi nơi. Cửa hàng chúng tôi hiếm khi gặp mặt nhau như một gia đình nữa.

A: Tôi cũng nỗ lực về nhà càng sớm càng tốt. Cửa hàng chúng tôi là một mái ấm gia đình lớn - tất cả sáu bạn trong số chúng tôi - trẻ em - do vậy luôn vui vẻ.

P: Sáu anh em?

A: Vâng. Và tất cả cửa hàng chúng tôi đều vô cùng thân thiết. đồng đội của tôi sẽ lập gia đình, do vậy điều này làm đến nhà tôi rất nhiều đúc trong kỳ nghỉ. Và phải nấu nạp năng lượng cho vô số người. Vì chưng vậy cửa hàng chúng tôi rất giỏi đi ra phía bên ngoài để ăn tối. Đó cũng là niềm vui.

P: Vâng, ở trong nhà tôi, bà bầu tôi rất thích làm bếp nướng yêu cầu khi chúng tôi về nhà, bà thường nấu bếp những bữa tiệc lớn. Công ty chúng tôi để lại thức ăn thừa cho các ngày sau đó. 

Lời giải chi tiết:


Paul

Andrea

 1. His family members are not very close.

(Thành viên trong gia đình của anh ấy không đính bó lắm.) 

 1. She lives in a very close-knit family.

(Cô ấy sống trong một gia đình rất khăng khít.) 

 2. The family often have the big meal the mother cooks at home.

(Gia đình anh ấy thường sẽ có những bữa tiệc lớn do chị em anh ấy làm bếp ở nhà.)

 2. The family often go out lớn eat when they get together.

(Gia đình cô ấy thường xuyên đi ăn ở bên cạnh khi ở thuộc nhau.)


After

III. AFTER YOU READ 

Work in groups. Discuss the importance of family in a person"s life.

(Làm câu hỏi từng nhóm. Bàn luận tầm quan trọng đặc biệt của mái ấm gia đình trong cuộc đời mỗi người.)

Lời giải đưa ra tiết:

A: I think there"s no doubt about the importance of family to one’s life.

(Tôi nghĩ rằng không có nghi ngờ gì về tầm quan trọng của gia đình đối với cuộc sống của một người.)

B: Sure. We can say nothing in life is more important than it. Family is an essential base for society. Without family, there is no society.

(Chắc chắn. Bạn có thể nói ko gì trong cuộc sống thường ngày quan trọng hơn nó. Mái ấm gia đình là một nền tảng thiết yếu cho xã hội. Không tồn tại gia đình, không tồn tại xã hội.)

A: I can"t agree more with your idea. Just at the first moment of life we witness và learn the speech, gestures of love from our beloved dears.

(Tôi gật đầu đồng ý với tưởng của bạn. Ngay trong khoảnh khắc trước tiên của cuộc đời, bọn họ chứng kiến và học bí quyết nói chuyện, rất nhiều cử chỉ yêu thương từ người thân trong gia đình yêu của chúng ta.)

B: What’s more a family is an irreplaceable entity because nowhere else you can be given the true love, support, security and safety.

(Hơn nữa, gia đình là thực thể ko thể sửa chữa được cũng chính vì không chỗ nào khác chúng ta có thể nhận tình yêu thiệt sự, hỗ trợ, an ninh và an toàn.)

A: và it’s a safe place in which you are brought up and protected.

(Bạn được nuôi dạy và bảo đảm an toàn theo cách an đoàn đó.)

B: As a result of this, we should learn how lớn appreciate its values và how lớn conserve them.

Xem thêm: Kiến Thức Trọng Tâm Con Chuồn Chuồn Nước Lớp 4 Trang 128, Tập Đọc: Con Chuồn Chuồn Nước

(Do đó, chúng ta nên học tập cách reviews cao các giá trị của mái ấm gia đình và làm nạm nào để bảo đảm chúng.)

A: So, this important mailer should be taught at schools even at children’s early stage.

(Vì vậy, thông điệp quan trọng này bắt buộc được dạy dỗ ở những trường ngay cả ở quy trình tiến độ đầu của con trẻ em.)