Unit 10 lớp 6 skills 2

     

1 Listen lớn Nick and Linda talking about their dream houses. Which house would each prefer? Write their names under the correct pictures.

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 6 skills 2

(Nghe Nick cùng Lỉnda nói về ngôi nhà mơ ước của họ. Mọi người thích nơi ở nào? Viết thương hiệu của họ bên dưới bức hình đúng.)

Click tại phía trên để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

Linda: Picture 3 (villa by the sea, with a swimming pool & a garden)

Nick: Picture 2 (apartment in the city)

Tạm dịch:

Linda: Hình 3 (biệt thự mặt bờ biển, cùng với hồ tập bơi và khu vườn)

Nick: Hình 2 (căn hộ trong thành phố)

Audio Script:

Nick: Can you tell me about your dream house, Linda?

Linda: Well, my dream trang chủ is a big villa near the coast with a great view of the sea. It has a swimming pool, & it has a garden too.

Nick: What kind of garden?

Linda: A flower garden, you know. Và my dream house will be a quiet one. You see, no noise.

Nick: My dream house is completely different.

Linda: Really? What is it like?

Nick: It’s an apartment in the city. And it has a super cable TV so I can watch films from other planets.

Linda: Oh, that sounds great!

Nick: and I don’t need a yard or a garden. In front of the house I want it khổng lồ have a nice park view, và at the back, I want it to lớn have a great thành phố view.

Linda: That sounds interesting too. But I think it’ll be...

Xem thêm: Soạn Bài Văn Bản Tường Trình (Trang 133), Soạn Văn 8: Văn Bản Tường Trình

Dịch Script:

Nick: Cậu hoàn toàn có thể cho tôi biết về ngôi nhà ao ước của cậu không, Linda?

Linda: ĐƯợc chứ, ngôi nhà mong ước của tôi là 1 trong biệt thự béo gần bờ biển khơi với tầm nhìn tuyệt đối ra biển. Nó có một hồ bơi, cùng nó cũng đều có một khu vực vườn.

Nick: vườn cửa gì vậy?

Linda: Một vườn cửa hoa, bạn biết đấy. Với ngôi nhà mơ ước của tôi sẽ là một trong ngôi nhà yên tĩnh. Bạn thấy đấy, không có tiếng ồn.

Nick: Ngôi nhà ao ước của tôi hoàn toàn khác.

Linda: thật sao? Nó như thế nào?

Nick: Đó là một trong những căn hộ vào thành phố. Và nó bao gồm một truyền ảnh cáp yêu cầu tôi có thể xem phim từ những hành tinh khác.

Linda: Ồ, thiệt tuyệt!

Nick: cùng tôi không cần sân hoặc vườn. Ở phía đằng trước của căn nhà tôi mong mỏi nó có một chiếc nhìn khu dã ngoại công viên đẹp, và ở phía sau, tôi hy vọng nó có một cái nhìn tp tuyệt vời.

Linda: Nghe cũng thú vị đấy. Nhưng lại tôi nghĩ nó đã ...

Xem thêm: Trong Số Các Địa Chỉ Nào Là Địa Chỉ Thư Điện Tử :, Địa Chỉ Điện Tử Là Gì

2 Listen lớn the conversation again. What is important to lớn Nick? What is important to lớn Linda? Tick (√ )the columns.

(Nghe lại bài bác thoại. Điều gì đặc trưng đôi với Nick? Điều gi gì đặc trưng đôi với Linda?)