Unit 6 lớp 9 language focus

     
3 - c: If there is too much exhaust fumein the air,more and more people willcope with respiratory problems.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 9 language focus


LANGUAGE FOCUS

1. Change the adjectives into adverbs. Then use the adverbs lớn complete the sentences.

(Chuyển tính từ thành trạng từ. Tiếp đến sử dụng những trạng trường đoản cú để xong xuôi câu.)

AdjectiveAdverbextremeextremelygoodhappysadslow

a)Hoa wasextremelypleased that she got an A for her assignment.

b)The old man walked____in the park.

c)Tuan sighed____when he heard that he failed the test.

d)The baby laughed____as she played with her toys.

e)Ms Nga speaks English quite____.

Hướng dẫn giải:

AdjectiveAdverbextremeextremelygoodwellhappyhappilysadsadlyslowslowly

a)Hoa wasextremelypleased that she got an A for her assignment.

b)The old man walkedslowlyin the park.

c)Tuan sighedsadlywhen he heard that he failed the test.

d)The baby laughedhappilyas she played with her toys.

e)Ms Nga speaks English quitewell.

Tạm dịch:

a) Hoa cực kì hài lòng vì bài tập lấy điểm A.

b) Ông chũm đi dạo lừ đừ trong công viên.

c) Tuấn thở dài một cách gian khổ khi nghe rằng anh ấy trượt bài bác kiểm tra.

d) Đứa nhỏ nhắn cười một giải pháp vui vẻ khi chơi với đồ đùa của chúng.

e) Cô Nga nói tiếng Anh khá tốt.

2. Join the pairs of sentences together. Usebecause, asorsince.

(Kết hợp những cặp câu lại với nhau. Sử dụng bởibecause, ashoặcsince.)

*

*

Hướng dẫn giải:

a.Ba is tiredbecause/ as/ sincehe stayed up late watching TV.

b.Nam has a broken legbecause/ sincehe fell over while he was playing basketball.

c.Lan is going to lớn be late for schoolas/ sincethe bus is late.

d.Hoa brokes the cupbecauseshe was careless.

e.Mai wants khổng lồ go homebecause/ sinceshe feels sick.

f.Nga is hungrybecause/ asshe hasn"t eaten all day.


Tạm dịch:

a. Ba mệt vì bạn ấy thức khuya coi tivi.

b. Nam bị gãy chân vì bạn ấy bị té khi đang đùa đá bóng.

c. Lan sắp đến trễ học do xe buýt mang lại muộn.

d. Hoa làm vỡ chiếc bóc vì cô ấy bất cẩn.

e. Mai ước ao về đơn vị vì chúng ta ấy cảm giác không khỏe.

f. Nga đói vì cả ngày bạn ấy không ăn uống gì.


3. Complete the dialogues . Use the words in brackets.

(Hoàn thành đoạn hội thoại. áp dụng từ vào ngoặc.)

a) Ba: Dad! I got mark 9 on my test!

Mr. Ha: Thats wonderful. Im ______. (pleased/work hard)

That"s wonderful. Yên pleased that you are working hard.

b) Mrs. Quyen: When are you going on vacation with your family, Sally?

Mrs. Robinson: Tomorrow. Im_______ . (excited/go/Da Lai)

c) Lan: Im______________ . (sorry/break bicycle)

Tien: Dont worry. I can fix it.

d) Liz: I forgot to lớn tell you I was going to Lans place.

Mr. Robinson: Im____________ . (disappointed/notphone)

e) Miss Lien: Congratulations!

Nga: Thanks. Im____________ . (amazed/win first prize)

Hướng dẫn giải:

a) Ba: Dad! I got mark 9 on my test!

Mr.Ha:That"s wonderful! I"mpleased that you are working hard.

b) Mrs. Quyen: When are you going on vacation with your family, Sally?

Mrs. Robinson:Tomorrow. I"mexcited that I"m going to da Lat.

c) Lan:I"msorry that I have broken your bicycle.

Tien: Dont worry. I can fix it.

d) Liz: I forgot to lớn tell you I was going lớn Lans place.

Mr. Robinson:I"mdisappointed that you didn"t phone me.

Xem thêm: Soạn Bài Cách Lập Ý Bài Văn Biểu Cảm, Cách Lập Dàn Ý Của Bài Văn Biểu Cảm

e) Miss Lien: Congratulations!


Nga:Thanks. I"mamazed that I win the first prize.

Tạm dịch:

a) Ba: bố ơi! bé được 9 điểm cho bài bác kiểm tra ạ!

Ông Hà: thật xuất sắc! bố rất bằng lòng vì nhỏ học tập rất siêng năng chỉ.

b) Bà Quyên: khi nào bà đang đi nghỉ đuối cùng gia đình hả Sally?

Bà Robinson: Ngày mai. Tôi hết sức hào hứng sắp tới đi Đà Lạt.

c) Lan: Minh xin lỗi tôi đã làm hỏng xe đạp của doanh nghiệp rồi.

Tiến: Đừng lo. Mình hoàn toàn có thể sửa nó mà.

d) Liz: nhỏ quên nói với cha con đang đến chỗ của Lan ạ.

ÔngRobinson: Bố thuyệt vọng vì con đang không gọi điện mang đến bố.

e) Cô Liên: Chúc mừng em!

Nga: Cảm ơn cô ạ! Em rất ngạc nhiên khi giành được giải nhất.

4. Match each half-sentence in column A with a suitable one in column B.

(Ghép từng nửa câu ở cột A với 1 nửa phù hợp ở cột B.)

A

B

1. If we pollute the water,...

2. If you cut down the trees in theforests,...

3. If there is too much exhaust fumein the air, ...

4. If you can keep your neighborhoodclean, ...

5. If people stop using dynamitefor fishing, ...

a) there will be big floods every year.

b) a lot of sea creatures will bewell preserved.

c) more & more people willcope with respiratory problems.

d) you will have an ideal placeto live.

e) we will have no fresh waterto use.

Trả lời:

1 - e:If we pollute the water,we will have no fresh waterto use.

2 - a: If you cut down the trees in theforests,there will be big floods every year.

3 - c: If there is too much exhaust fumein the air,more và more people willcope with respiratory problems.

4 - d: If you can keep your neighborhoodclean,you will have an ideal placeto live.


5 - b: If people stop using dynamitefor fishing,a lot of sea creatures will bewell preserved.

Tạm dịch:

1. Nếu chúng ta làm ô nhiễm và độc hại nước bọn họ sẽ không hề nước sạch nhằm dùng.

2. Nếu bọn họ trong cây trong rừng sẽ có lũ phệ hằng năm.

3. Trường hợp có quá nhiều khói thải trong ko khí, ngày càng những người sẽ sở hữu vấn đề về hô hấp.

4. Nếu chúng ta có thể giữ mang đến làng xóm sạch đẹp, các bạn sẽ có một chỗ lý tưởng để sống.

5. Ví như con người ngưng áp dụng thuốc nổ nhằm đành bắt cá, nhiều sinh đồ dùng biển sẽ tiến hành bảo tồn.

5. Complete the sentences.

(Hoàn thành những câu sau.)


Example:

a) If the rice paddies are polluted,... (rice plants / die)

⟶If the rice paddies are polluted, the rice plants will die.

b) If we go on littering,... (environment / become / seriously polluted)

c) If we plant more trees along the streets, ... (we / have / more shade & fresh air)

d) If we use much pesticide on vegetables, ... (the vegetables / become / poisonous và inedible)

e) If we keep our environment clean,... (we / live / happier & healthier life)

Trả lời:

a)If the rice paddies are polluted, therice plants will die.

b)If we go on littering,the environment will become seriously polluted.

c)If we plant more trees along the streets,we"ll have more shade & fresh air.

d)If we use much pesticide on vegetables,the vegetables will become poisonous and inedible.

e)If we keep our environment clean,we"ll live a happier và healthier life.

Tạm dịch:

a) Nếu đông đảo cánh đồng bị ô nhiễm, cây lúa vẫn chết.

b) Nếu họ tiếp tục xả rác, môi trường sẽ liên tục bị ô nhiễm trầm trọng.

c) Nếu họ trống những cây ven đường, chúng ta sẽ có không ít bóng mát cùng không khí vào lành.

Xem thêm: Đáp Án Module 4.0 Tiểu Học, Gợi Ý Đáp Án Mô Đun 4 Tiểu Học Đạt Điểm Cao

d) Nếu họ sử dụng thuốc trừ sâu mang lại rau củ, rau củ củ sẽ bị nhiễm độc với không ăn được.